Steden en gemeenten hebben de bevoegdheid om lokale milieu- en duurzaamheidsmaatregelen te ondersteunen en verbeteren, en een klimaatactieplan op te stellen. Door sterke doelstellingen te formuleren kunnen lokale overheden budgetten toewijzen, programma's uitwerken en beleidsmaatregelen treffen op allerlei vlakken, zoals groene ruimtes, ontharding en beter afvalbeheer. Nu de druk om klimaatactie te ondernemen snel toeneemt, is dit het uitgelezen moment om samen met de gemeenschap oplossingen te bedenken voor deze dringende problemen.

In de praktijk

Dit zijn enkele van de meest voorkomende klimaat- en duurzaamheidsprojecten waar CitizenLab je bij kan ondersteunen:
Klimaatplan

Klimaatplannen beschrijven de maatregelen die steden kunnen nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Stel realistische doelen en zorg voor de noodzakelijke steun voor projecten waaraan iedereen kan bijdragen.

Vergroening

Beton inruilen voor parken of andere groene longen zorgt voor ontharding, verkoeling en minder vervuiling in onze kernen. Inwoners en andere betrokkenen kunnen ideeën delen en stemmen op hun favoriete projecten.

Duurzaamheidsprojecten

Van lokale voeding en volkstuintjes tot composteren en recycleren, laat inwoners meedenken over projecten die duurzamere gewoonten in de hand werken.

Relevante features

Het digitale participatieplatform van CitizenLab biedt een complete toolbox aan participatiemethodes, zodat je niet hoeft te jongleren met verschillende tools.

Polls & Enquêtes

Met een enquête stel je je community specifieke vragen om een beter inzicht te krijgen in hun behoeften en verwachtingen. Een poll zorgt voor snelle feedback over een specifiek onderwerp, zodat je begrijpt waar de prioriteiten liggen.

Ideeën

Verzamel klimaatvriendelijke ideeën en oplossingen van inwoners en andere betrokken partijen door hen de kans te geven eigen ideeën te delen, op het platform of in live online workshops.

Interactieve Kaarten

Visualiseer in één oogopslag wat er in elke buurt, of een specifiek gebied, gebeurt om zo de lokale prioriteiten in kaart te brengen.

Ontdek het platformPlan een demo

Inhoud filteren per toepassing

Digitale participatie hoeft niet moeilijk te zijn. Onze inspirerende case studies en praktische blogs tonen hoe ons platform kan worden ingezet om de klimaatverandering tegen te gaan.

Oplossingen op maat voor lokale overheden