In januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Gemeenten door heel Nederland zetten onderhand serieuze stappen ter voorbereiding. Dat is maar goed ook, want het gaat om de grootste wetswijziging in Nederland sinds 170 jaar. De wijziging houdt kortweg in dat er minder algemene regels zullen zijn voor ruimtelijke ontwikkeling en dat gemeenten op lokaal niveau de richtlijnen voor gebiedsontwikkeling uitwerken. Dit moet het vertrouwen tussen de overheid en burgers vergroten.

Plan een gesprek

Geef inwoners inspraak in de topics die belangrijk zijn voor hen

Ons platform is een complete toolbox voor steden en gemeenten om op een efficiënte manier participatieprojecten op te zetten en te beheren.

Gebruiksvriendelijk platform

Verwerk makkelijk en snel de bijdragen van de inwoners, deel informatie met je team en hou het overzicht over je projecten via één centraal dashboard.

Grote keuze aan participatiemethoden

Een enquête afnemen, innovatieve ideeën verzamelen, een burgerbegroting of wijkbudget opzetten, online inspraak workshops organiseren ... het CitizenLab-platform biedt je een rist mogelijkheden om inwoners te betrekken bij het opmaken van je omgevingsvisie.

Real-time inzichten

Verzamel slimme inzichten in real-time om betere beslissingen te nemen, en het draagvlak voor je omgevingsvisie te vergroten.

Ontdek het platform