Gidsen

Onze gidsen zitten boordevol praktische tips en praktijkvoorbeelden, ter ondersteuning en ter inspiratie. Heb je al een specifiek project voor burgerparticipatie in gedachten? Dan hebben we ongetwijfeld een bijpassende gids. Weet je niet zeker waar je met participatie moet beginnen? Dan brengen onze gidsen je zeker op weg.

cover gids burgerbegrotingen
GIDS

Zo maak je een communicatieplan voor burgerparticipatie

Zorg dat meer mensen betrokken raken in je participatieprojecten. Met deze gids leer je hoe je een communicatieplan voor burgerparticipatie opstelt.

Download de gratis gids
cover gids burgerbegrotingen
GIDS

Participatie in België: selective van casestudy's

Benieuwd hoe Belgische steden en gemeenten hun inwoners betrekken met CitizenLab? Ontdek hier enkele inspirerende voorbeelden.

Download de gratis gids
cover gids burgerbegrotingen
GIDS

De beginnersgids voor burgerbegrotingen

Voor lokale overheden die hun community’s inclusiever en participatiever willen maken, is een burgerbegroting één van de sterkste tools in hun arsenaal. Door een burgerbegroting te organiseren spreek je namelijk rechtstreeks de collectieve intelligentie van je community aan. Bovendien zorg je ervoor dat de toewijzing van overheidsgeld afgestemd is op de actuele behoeften van je community.

Download de gratis gids
cover gids constructief gesprek modereren
GIDS

De beginnersgids voor digitale burgerparticipatie

Om optimaal gebruik te maken van de collectieve intelligentie van onze community en onze tijd en middelen op een efficiëntere en duurzamere manier in te zetten, is het belangrijk onze digitale oplossingen zo slim mogelijk in te zetten. Deze kennisgids leidt zowel beginners als doorgewinterde participatie-experts door de basisprincipes van digitale betrokkenheid.

Download de gratis gids
cover gids constructief gesprek modereren
GIDS

Zo start je een burgerraad in jouw stad of gemeente

Een burgerraad is een diepgaand debat tussen een willekeurig gekozen groep inwoners. Samen komen ze met aanbevelingenvoor de publieke besluitvorming. De burgerraad stimuleert gezonde dialoog en debat tussen verschillende bevolkingsgroepen en mensen met verschillende meningen, en is daarom een sterke tool om gevoelige kwesties aan te pakken.

Download de gratis gids
cover gids constructief gesprek modereren
GIDS

Waarom burgerparticipatie helpt bij het verbeteren van mobiliteit

Waar mensen ook wonen en werken – of het nou in levendige stedelijke gebieden is of in kleine dorpjes op het afgelegen platteland – je ontkomt niet aan vraagstukken over mobiliteit.

Download de gratis gids
cover gids constructief gesprek modereren
GIDS

Zo maak je burgerparticipatie een standaard onderdeel van je processen

Door inwoners en stakeholders te betrekken bij het beoordelen en creëren van je plannen ben je een stap dichter bij succes. Ontdek meer in onze gids.

Download de gratis gids
cover gids stedelijke transformatie burgerparticipatie
GIDS

Stedelijke transformatie: de omgeving co-creëren

Steeds meer steden en gemeenten besluiten om inwoners en stakeholders te betrekken bij beslissingen over hoe de publieke ruimte eruit moet zien. In deze gids bespreken we hoe je inwoners en andere belanghebbenden een stem geeft in het realiseren van stedelijke transformatie met digitale tools.

Download de gratis gids
cover gids groenere steden van de toekomst
MINIGIDS

Samen groenere steden vormgeven

Nu is het uitgelezen moment voor lokale overheden om hun inwoners te betrekken en samen hun thuis om te vormen tot de groenere steden van de toekomst. Deze minigids belicht 4 belangrijke elementen om te overwegen in het opzetten van toekomstige stadsontwikkelingsprojecten.

Download de gratis gids
cover gids interne organisatie bij burgerparticipatie
GIDS

Interne organisatie bij burgerparticipatie

Om een participatieproject in goede banen te leiden, is het belangrijk om voor duidelijke afspraken en rollenverdelingen te zorgen. In deze gids bespreken we welke belanghebbenden je het best betrekt bij je project om je project vlot te laten verlopen en het maximum uit burgerparticipatie te kunnen halen.

Download de gratis gids
cover gids online inspraak workshops
GIDS

Online inspraak workshops organiseren

Debatten waar inwoners in dialoog gaan en hun mening uiten, vinden steeds vaker digitaal plaats. Hoe zorgen we ervoor dat het overleg even vruchtbaar en constructief blijft als tijdens een offline workshop? Deze gids helpt je bij het organiseren en modereren van je online debatten.

Download de gratis gids
cover gids communicatie burgerparticipatie
GIDS

Je participatieplatform lanceren

Hoe kan je ervoor zorgen dat je burgers je inspraakplatform zien en gebruiken? Onze praktische gids geeft meer uitleg bij 3 basisprincipes en de 4 kanalen die je moet inzetten om je platform zonder al te veel tijdsinvestering te lanceren.

Download de gratis gids
veelgestelde vragen burgerparticipatie
GIDS

Veelgestelde vragen over digitale participatie

Lokale overheden over de hele wereld delen vaak dezelfde zorgen als het gaat om online burgerbetrokkenheid. Hoe bereik je een divers publiek? Hoe organiseer je je het best intern? Hoe zorg je voor vertrouwen? Deze gids geeft praktische antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Download de gratis gids
cover 6 manieren online consultatie
GIDS

6 methoden voor online raadpleging

Een praktisch overzicht van de belangrijkste online participatiemethoden. Een gids voor lokale overheden die via digitale raadpleging burgerbetrokkenheid willen stimuleren.

Download de gratis gids
gids omgevingswet omgevingsvisie
GIDS

Participatie in
de omgevingsvisie

In januari 2021 treedt in Nederland de Omgevingswet in werking. Een onderdeel van deze wetswijziging is dat participatie een belangrijke rol gaat spelen bij het formuleren van de omgevingsvisie. Maar hoe ga je als gemeente hier zelf concreet mee aan de slag? Deze handleiding bespreekt 7 stappen op weg naar een geslaagd project!

Download de gratis gids
cover impact van participatie meten
GIDS

Impact meten in Civic Tech

Een burgerparticipatie platform heeft als doel om ontastbare resultaten te behalen zoals het verbeteren van vertrouwen, burgerparticipatie en de democratische dialoog. Hoe kan dit accuraat gemeten worden en waarom is het aantonen van impact zo belangrijk? Deze gids kijkt naar hoe impact praktisch gemeten kan worden, met name bij burgerparticipatie platformen.

Download de gratis gids
Screenshot of the digital participation handbook
GIDS

Het e-participatiecanvas

Bij het op poten zetten van een participatieproject is interne organisatie essentieel.

Onze participatiedeskundigen hebben een e-participatiecanvas ontworpen voor steden en gemeenten die een participatieplatform lanceren. Dit formulier helpt je om duidelijke doelen te stellen, deadlines te bepalen en rollen te verdelen over de verschillende stakeholders

Download de gratis gids
cover gids inclusie burgerparticipatie
GIDS

De startergids voor inclusie in e-democratie

Deze gratis gids toont je in 40 pagina's hoe je in jouw stad of gemeente van start gaat met online participatie.

Download de gratis gids
cover page of digital participation guide
E-BOOK

De toekomst van de digitale democratie

Hoe zal onze democratie eruit zien over 10 jaar? Hoe kunnen lokale overheden burgerbetrokkenheid stimuleren? Een reeks gesprekken met experts over de toekomst van burgerparticipatie, innovatie binnen de overheid en leiderschap in het digitale tijdperk.

Lees de interviews