De inrichting van de publieke ruimte heeft een rechtstreekse invloed op de levenskwaliteit van de lokale gemeenschap. Planning & Publieke Ruimte beslaat een breed spectrum aan onderwerpen, van het herinrichten van de dorpskern tot het aanleggen van parken tot het opknappen van wijken. Het is dan ook belangrijk om de lokale gemeenschap mee te laten bepalen welke investeringen in de publieke ruimte voorrang moeten krijgen. Of je nu een ruimtelijk beleidsplan ontwikkelt, de stedelijke infrastructuur uitbreidt of een herwaarderingsproject uitwerkt, het is nodig om deze logge processen om te zetten in boeiende participatiekansen. De publieke ruimte is van iedereen, en participatie zorgt voor betere, volledigere beslissingen die breed worden gedragen.

In de praktijk

Dit zijn enkele van de meest voorkomende planningsprojecten waar CitizenLab je bij kan ondersteunen:
Beleidsplan Ruimte

Moet je lokale omgeving er groener gaan uitzien? Is de publieke ruimte makkelijk toegankelijk voor iedereen? Welke stappen kan je ondernemen voor een aangenamere, inclusievere publieke ruimte? Stel de juiste prioriteiten voor de toekomst, in samenspraak met je community.

Herinrichting Dorpskern

Misschien is het dorpsplein toe aan renovatie of wordt er een nieuw park of nieuwe speeltuin aangelegd. Laat inwoners en andere betrokkenen hun ideeën delen en stemmen op hun favoriete projecten.

Herbestemming Publieke Ruimte

Tover parkings of oude industrieterreinen om tot groene, bruisende publieke ruimtes waarin de mens centraal staat. Ontdek waar je gemeenschap nood aan heeft en bespreek samen de verschillende opties.

Relevante features

Het digitale participatieplatform van CitizenLab biedt een complete toolbox aan participatiemethodes, zodat je niet hoeft te jongleren met verschillende tools.

Ideeën

Verzamel ideeën van inwoners om waardevolle inzichten te krijgen in hoe zij de openbare ruimte gebruiken (of zouden willen gebruiken).

Optieanalyse

Stel een reeks vooraf goedgekeurde scenario's of opties voor, zodat je community erover kan nadenken, debat voeren, en uiteindelijk een keuze kan maken.

Interactieve Kaarten

Visualiseer in één oogopslag wat er in elke buurt, of een specifiek gebied, gebeurt om zo de lokale prioriteiten in kaart te brengen.

Ontdek het platformPlan een demo

Inhoud filteren per toepassing

Digitale participatie hoeft niet moeilijk te zijn. Onze inspirerende case studies en praktische blogs tonen hoe ons platform kan worden ingezet om de publieke ruimte vorm te geven.

Oplossingen op maat voor lokale overheden