Chilijski Narodowy Instytut Młodzieży, to instytucja współpracująca z rządem przy opracowywaniu polityki adresowanej do młodzieży. Zimą 2019 roku Instytut uruchomił internetową platformę uczestnictwa, aby dać Milenialsom w całym kraju szansę wyrażenia poglądów na rozwój społeczności lokalnych.

Jako instytucja publiczna chilijski Narodowy Instytut Młodzieży (Instituto Nacional de la Juventud – INJUV) stawia sobie za cel zaangażowanie jak największej liczby młodych ludzi (w wieku 15-29 lat) w sprawy publiczne i umożliwienie im włączenia się w życie społeczności. Aby osiągnąć ten cel, Narodowy Instytut Młodzieży organizuje krajowe programy promujące integrację społeczną i partycypację. Zimą 2019 roku, INJUV uruchomił platformę cyfrową, która miała włączyć większą liczbą chilijskich Milenialsów. W krótkim czasie na platformie zarejestrowało się 7 198 użytkowników, ale platforma partycypacyjna ruszyła na dobre w maju 2020 roku, kiedy INJUV uruchomił projekt “Ideas para mi comunidad” (Pomysły dla mojej społeczności).

Pomysły dla mojej społeczności

W ramach platformy INJUV zaprosiła młodych ludzi do dzielenia się pomysłami, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju chilijskich społeczności. Pomysły miały rozwiązywać problemy lokalnej społeczności lub regionu za pomocą innowacyjnej propozycji. Rówieśnicy mogli głosować i komentować pomysły przedstawiane przez innych, a INJUV aktywnie zachęcała do debaty i współtworzenia rozwiązań.

Ale to nie wszystko. Dzieląc się pomysłami, dyskutując o nich z rówieśnikami i zdobywając głosy, autorzy mogli zostać wybrani do udziału w programie INJUV – Creamos. Głównym celem Narodowego Instytutu Młodzieży było uzyskanie odpowiedniej liczby zgłoszeń do programu.

Pomysł na partycypację

Czym jest Creamos? To program dla leaderów zmian, który mogą zrealizować przy urzeczywistnianiu swoich pomysłów. Dzięki programowi Creamos INJUV dzieli się wiedzą i narzędziami do wdrażania projektów w obszarze innowacji społecznych. Zamiast samodzielnie realizować zwycięskie pomysły zgłoszone przez młodzież, INJUV inwestuje w młodych ludzi, aby to oni sami zrealizowali swoje pomysły. Do głównych działań programu należą:

  • Szkolenia online i webinaria na temat “Przywództwo na rzecz innowacji społecznych”, “Zarządzanie projektami społecznymi”, “Prawa człowieka”, “Technologie informacyjne” i “Wyzwania społeczno-środowiskowe”.
  • Specjalistyczny mentoring: uczestnicy programu otrzymują lokalnego eksperta lub lidera (związanego z ich pomysłem) jako mentora. INJUV wspiera poszukiwanie mentorów w zakresie zaproponowanego przez autora planu oraz zapewnia wsparcie logistyczne i metodologiczne dla działań mentorskich.
  • Spotkania regionalne on-line: To osiem sesji trwających łącznie 16 godzin, pomagających młodym uczestnikom w analizie wyzwań stojących przed ich społecznością za pomocą metod partycypacji.
  • Realizacja projektów: Dla tych, którzy uczestniczą we wszystkich działaniach, otwarto drogę do złożenia wniosku o dofinansowanie swojego projektu (który może opierać się na ich pierwotnym pomyśle). INJUV dokona oceny projektów według takich kryteriów, jak wykonalność, oddziaływanie i oczekiwane rezultaty. Planuje sfinansować 25 projektów w całym kraju, a maksymalny budżet na jeden projekt wynosi 2.000.000 pesos (około 2.200 euro).

Dzięki temu INJUV oferuje bezpłatny program rozwoju, który umożliwia młodym ludziom skonkretyzowanie swojego pomysłu, uczynienie go bardziej użytecznym i danie im szansy na finansowanie. Wszystkie pomysły zamieszczone na platformie zostaną wzięte pod uwagę, a wybór uczestników programu zostanie dokonany na podstawie kilku kryteriów, m.in:

  • ogólne i lokalne znaczenie pomysłu;
  • motywacja do bycia liderem zmian;
  • doświadczenie danej osoby w projektach społecznych;
  • liczba głosów otrzymanych na platformie;
  • pomysł, a potrzeba społeczności lokalnej.

Pomysły z partycypacji

Po uruchomieniu projektu “Ideas para mi comunidad” w okresie od maja do czerwca 2020 r. konsultacje na platformie na platformie poszybowały w górę: liczba rejestracji wzrosła o 292,5%, komentarzy o 468,5%, a głosów o 300%.

Kliknij na obrazek aby przejść do platformy Chilijskiego Narodowego Instytutu Młodzieży.

Łącznie na platformie z 620 Milenialsów, którzy ubiegali się o program Creamos, udostępniono 628 propozycji młodzieży (niektóre osoby miały więcej niż jeden pomysł). Spośród tych młodych ludzi INJUV wybrała 327 uczestników do udziału w dalszych szkoleniach dla liderów zmian. Pozostałe 300 tysięcy osób nadal ma dostęp do kursów online, ale nie kwalifikują się do programu mentorskiego i końcowej rundy finansowania.

Mapa ta pokazuje lokalizację geograficzną pomysłów udostępnionych na platformie. Mimo, że większość inicjatyw pochodzi z obszaru metropolitalnego, widać, że młodzież z innych części kraju również znalazła się na platformie INJUV.

Wspólne pomysły dotyczyły różnych tematów, ale często były powiązane z Celami Zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych (SDG). Jednym z najbardziej popularnych pomysłów było na przykład prowadzenie warsztatów na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla młodych kobiet. Szkolenia te powinny uczyć kobiety samoopieki, poczucia własnej wartości i zapewniać godne zaufania środowisko do dyskusji na temat seksualności; cele związane z SDG 3 (Dobre zdrowie i jakość życia) i SDG 5 (Równość płci).

Wideo zrealizowane przez młody zespół kobiet, które zgłosiły jeden z pomysłów.

“Platforma została bardzo dobrze przyjęta w bieżącej realizacji działań programu, zarówno przez regionalne zespoły INJUV, jak i przez młodzież, która weszła w interakcje za jej pośrednictwem. Stopniowo różne funkcje platformy stają się coraz bardziej przejrzyste i powstają strategie łączenia jej z innymi formami partycypacji, które będziemy realizować w ramach programu”.

Benjamin Prado, menedżer Creamos, Wydział Koordynacji Programu INJUV.

Od upodmiotowienia do zaangażowania

Ponieważ głównym celem projektu było uzyskanie wielu zgłoszeń do programu Creamos, z pewnością okazał się on sukcesem. Co więcej, projekt zaangażował o wiele więcej młodych Chilijczyków z pomysłami dla ich społeczności poprzez głosowanie i ogólny ruch na stronie. W ostatecznym rozrachunku projekt ten nie powinien być jednak mierzony tylko w liczbach.

Poprzez swoje swoje działanie INJUV upodmiotawia młodzież i zagospodarowuje olbrzymi rezerwuar energii społecznej w dokonywanie realnej zmiany swojej społeczności na lepsze.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych studiach przypadku, po prostu skontaktuj się z nami. CitizenLab współpracuje z ponad 200 miastami, rządami i organizacjami na całym świecie w celu promowania zaangażowania społecznego na poziomie lokalnym – od niedawna dostępny jest w Polsce. Nasz zespół pomoże Ci przygotować kolejny projekt i na każdym kroku doradzi, jak go zrealizować.