Przedstawiam ponad 300 uczestniczek i uczestników 5 projektów partycypacyjnych w Augustowie. Projekt jest prosty i polega na przekazaniu mieszkańcom decyzji o wyborze projektów murali. W 5 analogicznych – po jednym na każdy mur – projektach konsultacyjnych mieszkańcy wybierają malunek, spośród wyselekcjonowanych przez Urząd Miasta propozycji. Najlepiej zobaczyć na oczy.

Jest to oficjalny i inauguracyjny projekt partycypacyjny na okoliczność wdrożenia platformy do partycypacji i konsultacji w Augustowie, w ramach projektu “e-partycypacja. Mieszkańcy mają moc” ale …

Ale Augustów ma już za sobą jeden pre-inauguracyjny projekt na platformie. W tym projekcie prawie 900 młodych augustowianek i augustowian dokonało wyboru reprezentantów do Młodzieżowej Rady Miasta. Zrobili to w ciągu doby. Dla informacji: Augustów ma 30 tyś. mieszkańców.

Wieść się niesie

Dzięki temu, że 900 osób było już zarejestrowanych, platforma automatycznie rozesłała do nich powiadomienie o “Festiwalu Murali” w chwili opublikowania tego (multi) projektu.

Czemu o tym piszę?

Uczestniczki panelu Karoliny Dyzio z UM w Łodzi i Krzysztofa Zientala z UM Wrocławia pod tytułem “Plakat! Ale co jeszcze? Sposoby informowania o konsultacjach społecznych”, autor: Wojtek Radwański, źródło: facebook.com

Podczas udziału w 9 Forum Praktyków Partycypacji w Dąbrowie Górniczej zrozumiałem, jak wielkim i energochłonnym działaniem jest informowanie uczestników o konsultacji w mieście. Gdy za każdym razem musimy powiadomić mieszkanki i mieszkańców o nowym i następnym projekcie partycypacyjnym przeznaczamy olbrzymią ilość pracy i środków na komunikację. Partycypacja i konsultacja sama w sobie jest jednym wielkim przedsięwzięciem komunikacyjnym.

Trudy losu agitatora

Zachęcenie do tego, aby mieszkańcy włączyli się w proces, oddali głos, przekazali swój pomysł, skomentowali, to agitacja, czyli zjednywanie zwolenników dla jakiejś sprawy. A gdzie agitacja tam trudy pracy agitatorki i agitatora. Nie bez przyczyny organizatorzy 9 FPP włączyli do programu panel pod tytułem “Wypalenie? Trenujemy rezyliencję i ładujemy swoje baterie ” i to dla dwóch grup.

Przekonanie członków społeczności do tego że warto się włączyć, to jedno z głównych wyzwań partycypacji.

Każdorazowe gromadzenie dużej grupy interesariuszy na rzecz wspólnego dobra jest żmudną i trudną pracą, która potrafi porządnie wyczerpać niejednego zapaleńca.

Można prościej

Nie musi tak być. Nie musimy za każdym razem wykonywać tytanicznej pracy na rzecz zwrócenie uwagi naszej społeczności. Wystarczy, że zamiast wołać ich za każdym razem do różnych miejsc będziemy wołać ich zawsze w jedno.

Wróćmy do Augustowa i naszego “Festiwalu Murali”.

900 zarejestrowanych uprzednio augustowianek i augustowian otrzymało mailem powiadomienie o pojawieniu się na platformie 5 nowych projektów partycypacyjnych dotyczących murali. Dzięki temu, że wzięli udział w poprzedniej konsultacji, bezkosztowo zawiadomiliśmy grupę 900 osób tylko dlatego, że już raz, w przeszłości, wzięły udział w miejskich konsultacjach. Banalny, acz dobrze zaprojektowany system rejestracji i powiadomień wykonał za nas ogrom pracy. Zaoszczędziliśmy mnóstwo zasobów: projekty, grafiki, nagrania, dystrybucja, promocja, konferencja, prasa – cały szereg trudnych do wymienienia aktywności związanych z wielokanałową komunikacyjnych w przypadku tych 900 osób nie był już potrzebny. Oni zostali powiadomieni przez platformę, bo uczestniczyli w poprzedniej konsultacji.

Fragment folderu “Festiwalu murali” – projektu na platformie do partycypacji CitizenLab w Augustowie.

Kula śnieżna

Co się stanie z nowozarejestrowanymi mieszkankami i mieszkańcami Augustowa podczas następnej konsultacji?

Powiększająca się z każdą konsultacją grupa użytkowników – mieszkańców zostanie powiadomiona o następnym projekcie partycypacyjnym w swoim mieście. Poprzez każdy następny projekt docierać będziemy coraz szerzej do następnych i kolejnych mieszkanek i mieszkańców Augustowa. Można by to porównać do efektu kuli śnieżnej, w której każdy nowy projekt powiększa grupę użytkowników z tą różnicą, że w tym wypadku nasza kula będzie rosnąć do konkretnego momentu: nazwijmy go nasyceniem platformy. To moment, w którym wszyscy, którzy (1) mieszkają w Augustowie, (2) mają dostęp do internetu i (3) chcą współdecydować o jego losach zarejestrują się w systemie, aby wziąć udział w konsultacji.

Wstęp do metodologii kultury dialogu

Opisane powyżej proces jest elementem naszej metodologii wdrażania kultury partycypacji. Wraz z Soclab, Augustowem i Wasilkowem budujemy z mieszkańcami nawyk partycypacji, który polega na zbudowaniu w świadomości mieszkańców skojarzenia – “Konsultacja? Acha to na augustow-wybiera.citizenlab.co“. “Budżet obywatelski? – Jasne, to na twojwasilkow.pl“, “Strategia rozwoju miasta, plan mobilności, plany przebudowy drogi, pomysły na park, na rynek, na ulicę, na festiwal? Wiem, że z moim miastem zawsze mogę porozmawiać na naszej platformie do partycypacji i konsultacji”.

Tworzymy jedno wirtualne miejsce w świadomości mieszkańców, do którego obywatele za każdym razem mogą wejść gdy chcą wziąć udział w rozmowie o przyszłości miasta.

Zaufanie

Nasze wdrożenie realizujemy stopniowo oswajając mieszkańców z wirtualną przestrzenią platformy. To wielkie przedsięwzięcie budowy społecznego zaufania, a ono rodzi się z czasem. Na to przedsięwzięcie składa się wiele elementów, z których jednym zaledwie jest intuicyjna i łatwa w obsłudze platforma do partycypacji. Dziś poprzez zaproszenie do wybrania obrazów w naszym wspólnym domu – mieście pokazujemy miejsce, za pomocą którego za chwilę będziemy się naradzać, zbierać pomysły mieszkańców, na to jak urządzić nasze osiedla, żeby nam wszystkim przyjemnie się w tym domu żyło.