Patrzcie na Rygę! – Partycypacja po łotewsku

Jeszcze 3o lat temu stolica Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej – cześć odgórnie zarządzanego reżimu komunistycznego. Dziś, to piękne, bałtyckie, portowe miasto daje przykład odwagi tego, jak uczyć się współdecydowania. Partycypacja w sprawdzony i nowoczesny sposób, w duchu demokratycznej oddolności skutecznie angażuje mieszkańców. Ryga nie boi się nowych technologii. Pół roku...
Read Article

5 kroków do budowy kultury partycypacji w Twoim mieście

Niniejszy artykuł dedykuję wszystkim urzędniczkom i urzędnikom, którzy z oddaniem i wiarą każdego dnia pracują na rzecz poszerzania kultury dialogu, uczestnictwa w ich własnych społecznościach. Zechciej kultury dialogu na serio Drzemie w nas potężny potencjał: miliardy baryłek innowacyjności, kreatywności i najlepszej woli. Mamy w sobie przyszłe rozwiązania naszych dzisiejszych problemów....
Read Article

28 000 uczestników konsultacji on-line w Chile

Chilijski Narodowy Instytut Młodzieży, to instytucja współpracująca z rządem przy opracowywaniu polityki adresowanej do młodzieży. Zimą 2019 roku Instytut uruchomił internetową platformę uczestnictwa, aby dać Milenialsom w całym kraju szansę wyrażenia poglądów na rozwój społeczności lokalnych. Jako instytucja publiczna chilijski Narodowy Instytut Młodzieży (Instituto Nacional de la Juventud – INJUV)...
Read Article