Demokratyczna kultura obywatelskiego zaangażowania z Programem Aktywni Obywatele i CitizenLab.

Sięgnij po nowoczesne, interaktywne, angażujące i sprawdzone rozwiązanie do partycypacji z Programem Aktywni Obywatele. Program Aktywni Obywatele Program Aktywni Obywatele (PAO) to fundusz finansujący projekty wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego, odwołujące się do poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka. W POA projekty mogą składać przedstawiciele 3 sektora:...
Read Article

6 inspirujących przykładów partycypacji z 2020 r.

2020 zaczął się burzliwie. Pandemia i ruchy społeczne zmusiły demokracje lokalne do przedefiniowania swojej komunikacji. W obliczu wyzwań rządy pokazały gotowość do szybkiego wdrażenia innowacji. Dystans społeczny wymógł na włodarzach i urzędnikach konieczność znalezienia nowego sposobu komunikacji ze społeczeństwem w duchu demokracji i partycypacji. Postęp technologiczny w dziedzinie konsultacji następuje...
Read Article

Vancouver: Mieszkańcy rozwiązują problem mieszkalnictwa – studium przypadku

Stawiając czoła wyzwaniu jakim jest przystępne cenowo mieszkalnictwo, kanadyjskie miasto Vancouver oddało inicjatywę decyzyjną tam, gdzie jej miejsce: swoim mieszkańcom. 2 530 746 mieszkańców Vancouver zostało poproszonych o podzielenie się swoimi pomysłami dotyczącymi podziału szacowanego na 30 milionów kanadyjskich dolarów dochodu z podatku od pustych domów. W odpowiedzi na apel...
Read Article

Studium przypadku: 10 000 mieszkańców bierze udział w cyfrowym referendum w Kortrijk

W październiku 2019 roku w mieście Kortrijk (76 265 mieszkańców) odbyło się pierwsze cyfrowe referendum we Flandrii. Pytanie: “Czy zgadzasz się, że centrum Kortrijk powinno być wolne od samochodów przez ustaloną niedzielę każdego miesiąca?” Mieszkańcy Kortrijk (od 16 roku życia) mieli tydzień na podjęcie decyzji. Po wpisaniu krajowego numeru rejestracyjnego...
Read Article

Hasselt sięga po młodych

LUDNOŚĆ: 77 000 mieszkańcówTYP: Gmina Hasselt to miasto, które zawsze myślało przyszłościowo w kategoriach demokracji partycypacyjnej, jednak władze lokalne chciały rozszerzyć swoje obecne podejście offline i wykorzystać technologię cyfrową. Decydenci w Hasselt sięgnęli po platformę CitizenLab, aby zbudować z obywatelami partnerstwo we współtworzeniu miasta, ponieważ “każdy jest odpowiedzialny za uczynienie...
Read Article

Nowe Chile: potęga uczestnictwa

W następstwie ogólnokrajowych protestów obywatelskich ws. szeregu kwestii społecznych, Chilijskie Stowarzyszenie Gmin (AChM) rozpoczęło zakrojone na szeroką skalę konsultacje obywatelskie. Konsultacje obywatelskie z 2019 r. to zakrojone na szeroką skalę, niewiążące konsultacje, których celem było zbadanie opinii obywateli na różne tematy społeczne. Tematy te mają wpływ zarówno na politykę na...
Read Article