COVID-19: Jesteśmy, by pomóc

Samorządy lokalne znajdują się na pierwszej linii obrony przed skutkami kryzysu COVID-19. Administracja publiczna, lokalna służba zdrowia i osoby udzielające pierwszej pomocy znajdują się pod ogromnym obciążeniem, a ich wysiłki stanowią istotną część pomocy w spowolnieniu epidemii. W miarę jak zwiększają się środki bezpieczeństwa i upowszechniają się środki izolacji, (samo-)rządy...
Read Article

6 inspirujących przykładów partycypacji z 2020 r.

2020 zaczął się burzliwie. Pandemia i ruchy społeczne zmusiły demokracje lokalne do przedefiniowania swojej komunikacji. W obliczu wyzwań rządy pokazały gotowość do szybkiego wdrażenia innowacji. Dystans społeczny wymógł na włodarzach i urzędnikach konieczność znalezienia nowego sposobu komunikacji ze społeczeństwem w duchu demokracji i partycypacji. Postęp technologiczny w dziedzinie konsultacji następuje...
Read Article

CitizenLab w Polsce!

Do Pań i Panów prezydentów miast i burmistrzów,Do radnych rad miejskich, rad dzielnic i rad osiedli,Do ekspertek i ekspertów ds. partycypacji obywatelskiej,Do aktywistek i aktywistów ruchów miejskich, Pragnę notyfikować miastom i samorządom lokalnym istnienie CitzenLab Polska – zintegrowanego narzędzia e-partycypacji. CitizenLab to sprawdzony zestaw narzędzi zapewniających dwukierunkową komunikację – realizację...
Read Article