Z przyjemnością informujemy o zawiązaniu współpracy z dwoma partnerami społecznymi – Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz Sylwią Widzisz-Pronobis PROOPER. Celem obu partnerstw jest współpraca w zakresie działań na rzecz zaangażowania obywatelskiego w Polsce.

Od samego początku, misją CitzienLab jest najpełniejsze angażowanie społeczności we współkształtowanie kierunku jej rozwoju. Idea ta przerodziła się w zupełnie nową kulturę dialogu miasta z mieszkańcami i mieszkańców z miastem. CitizenLab to kształtowanie nawyku partycypacji, stały nasłuch opinii, wspólne decydowanie o przyszłości miast. Począwszy od definiowania potrzeb, przy pomocy różnorodnych metod, na wyborze rozwiązań skończywszy – to kultura oparta na transparentności. CitizenLab opiera się na informowaniu o tym, co dzieje się z wkładem obywateli na każdym etapie zaangażowania mieszkańców. A wszystko po to, aby podejmować trafniejsze decyzje, cieszące się poparciem mieszkańców.

Cieszymy się, że znaleźliśmy w Polsce ludzi, z którymi dzielimy te same wartości. Podobnie patrzymy na rosnące oczekiwania mieszkańców i wyzwania przed jakimi stoją nasze miasta.

Poznajcie naszych partnerów:

Soclab

Logotyp Soclab

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” to organizacja pozarządowa, której misją jest zwiększenie zaangażowania obywatelek i obywateli w życie publiczne. Od 10 lat Soclab wspiera instytucje publiczne w prowadzeniu procesów partycypacyjnych dążąc do tego, by decyzje ważne dla mieszkańców były podejmowane z uwzględnieniem ich opinii, w oparciu o dialog i rzetelne diagnozy społeczne.

Jestem przekonana, że czasy pandemii podkręciły tempo wprowadzania nowych technologicznych rozwiązań w samorządach. Z moich doświadczeń wynika, że jednym z najważniejszych elementów dobrego zarządzania gminą jest dobra komunikacja z mieszkańcami. Komunikacja rozumiana nie jako samo informowanie o już podjętych decyzjach, ale przede wszystkim, jako włączanie mieszkańców do procesu podejmowania decyzji i korzystania z ich pomysłów i rozwiązań. Platforma CitizenLab jest najlepszym narzędziem w tych kwestiach. Jest świetnie zaprojektowana, intuicyjna w obsłudze zarówno przez mieszkańców, jak i urzędników. Jest to prawdziwa szansa na polepszenie funkcjonowania samorządów i na prawdziwy dialog. Cieszymy się, że możemy podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie partycypacji przy wdrażaniu platform CitienLab w Polsce.

dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, wiceprezeska Fundacji “SocLab”

PROOPER

Logotyp PROOPER

Sylwia Widzisz-Pronobis PROOPER to firma promująca ideę właściwego (PROPER) projektowania przestrzennego i prowadzenia procesów (KOOPERACJA) uspołeczniania inwestycji miejskich. PROOPER działa z myślą o podnoszeniu jakości przestrzeni publicznych, która przekłada się na jakość życia użytkowników. Misją PROOPER jest podniesienie świadomości architektoniczno-urbanistycznej wśród Polaków poprzez włączanie do procesów projektowych i inwestycyjnych i wszelkich działań kreatywnych.

CitizenLab to platforma obywatelskiego zaangażowania, która pokazuje, że kooperacja może być realna i skuteczna przy użyciu narzędzia internetowego. Nasza misja dotycząca włączania Polaków do procesów projektowych i inwestycyjnych napędza nas do ciągłego testowania nowych rozwiązań, które ułatwią Polakom zaangażowanie w dialog miejski. CitizenLab pokazał nam, że nasza misja może wejść na wyższy poziom realizacji i umożliwił pokazanie miastom jak łatwo można wciągać mieszkańców do rozmowy o mieście, zarządzać ich pomysłami i podejmować decyzje zgodnie z ich potrzebami.

Sylwia Widzisz-Pronobis, Właścicielka PROOPER

Korzyści

Dzięki nawiązanej współpracy CitizenLab zyskuje wsparcie merytoryczne praktyków konsultacji w Polsce. Partnerzy otoczą urzędy profesjonalnym doradztwem w procesie wdrażania i planowania pierwszych konsultacji z użyciem platform do partycypacji. Czujemy się jeszcze pewniej mogąc oferować miastom rozwiązanie, którego implementacja otrzyma sznyt ekspertów w swoich dziedzinach. Dzięki Soclab i PROOPER możemy zagwarantować mieszkańcom platformę zaadaptowaną do uwarunkowań uczestnictwa Polek i Polaków w życiu publiczny. A wszystko po to, aby wspólnie służyć dialogowi na rzecz lepszej przyszłości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o CitzienLab, po prostu skontaktuj się z nami. Współpracujemy z ponad 200 miastami, rządami i organizacjami na świecie w celu promowania zaangażowania społecznego na poziomie lokalnym. Nasz zespół, krok po kroku doradzi Ci, jak w sposób zorganizowany sięgnąć do zbiorowej mądrości Twojej społeczności.