Komisja ds. Jakości Opieki (CQC) jest niezależnym regulatorem opieki zdrowotnej i społecznej w Anglii. Organizacja zajmuje się wymianą poglądów na temat kwestii jakości opieki, bieżące informacje o tym, co dzieje się w tej dziedzinie, zbieranie informacji z różnych stron i testowanie rozwiązań są głównym celem jej działania. Na początku 2019 roku CQC zdecydowała się zebrać opinie swoich członków z całej Anglii za pośrednictwem internetowej platformy uczestnictwa Citizenlab.

Celem wykorzystania platformy było jasne określenie potrzeb i zagadnień związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną. Aby osiągnąć cel, ważne było uzyskanie szerokiej i zróżnicowanej perspektywy, aby zrozumieć, których stanowisk może brakować. Aby się tego dowiedzieć, CQC przy zapisie prosiła o szczegółowe informacje osobiste, czy osoba rejestrująca się opiekunem, czy jest niepełnosprawna, itp. W każdym przypadku użytkownicy mieli możliwość nie odpowiadania na te pytania.

Dla transparentności procesu, CQC wyraźnie stwierdza na platformie, dlaczego te pytania są zadawane: “Zbieramy dane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób jakiekolwiek zmiany polityki wpłynęłyby na poszczególne części społeczeństwa. Chodzi również o zrozumienie, od kogo otrzymujemy informacje na platformie, oraz o zrozumienie, od których grup możemy potrzebować informacji za pośrednictwem innych metod zaangażowania”.

Dzięki temu, że użytkownicy wypełnili te pytania, CQC uzyskała możliwość zaangażowania ludzi w inne projekty związane z ich profilem.

Rejestracja użytkowników ruszyła zaraz po uruchomieniu i w ciągu zaledwie 6 miesięcy na platformie zarejestrowało się ponad 2300 osób – od tego czasu liczba ta stale rośnie. CQC wykorzystał w pełni platformę, uruchamiając rekordową liczbę 38 projektów. Nawet jeśli poziom zaangażowania w projekty jest różny, CQC w pełni wykorzystuje funkcjonalność poprzez posiadanie wielu aktywnych projektów i segmentację odbiorców docelowych na projekt za pomocą automatycznych grup użytkowników.

Jedną z ostatnich konsultacji prowadzonych przez CQC za pośrednictwem platformy była cyfryzacja ich ankiet. Dzięki temu kwestionariuszowi, którego średni czas realizacji wynosił zaledwie 4 minuty, CQC łatwo uzyskał wgląd w to, jak ludzie chcą być proszeni o opinię i czy jest to dla nich odpowiednie.

Poza wieloma konsultacjami ankietowymi, CQC wykorzystała także platformę do zebrania informacji w formie pomysłów. Organizacja wydała przewodnik pt. “Rejestracja odpowiedniego wsparcia”, w którym przedstawia najlepsze praktyki w zakresie opieki nad osobami z problemami w uczeniu się i/lub autyzmem. W ramach projektu na platformie CQC przeprowadziła konsultacje, aby zebrać doświadczenia i ulepszyć te wytyczne.

Dzięki różnym projektom internetowym CQC znalazła prosty i wygodny sposób na zdobycie szerszego wglądu w jakość opieki zdrowotnej i społecznej w Anglii. Co więcej, organizacja w pełni wykorzystuje platformę poprzez szereg wciąż dodawanych projektów, angażując i informując użytkowników. Poprzez segmentację grup, CQC ma jasne zrozumienie, które grupy są reprezentowane w tych wynikach, a które nie. Wynik? CQC może efektywniej zarządzać zasobami, angażując się w pracę z niedostatecznie reprezentowanymi grupami w trybie offline.

“Oznacza to, że możemy zaangażować większą liczbę osób, robić to częściej i w elastyczny dla ankietowanych sposób – czyli coś, czego potrzebę od dawna  nam sgłaszanoi. Wartość dodana, polega na tym, że platforma pozwala nam spędzać więcej czasu na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, którzy nie są w stanie zaangażować się cyfrowo”.

Grace Taylor, CQC Public Engagement Team

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz zobaczyć, jak może wyglądać udział obywateli w Twojej gminie?
Nasi eksperci chętnie pokażą Ci, jak działa platforma.

[Najnowsza aktualizacja: styczeń 2020 r.]