Studium przypadku: +3 500 uczestników dzieli się spostrzeżeniami z Komisją ds. Jakości Opieki

Komisja ds. Jakości Opieki (CQC) jest niezależnym regulatorem opieki zdrowotnej i społecznej w Anglii. Organizacja zajmuje się wymianą poglądów na temat kwestii jakości opieki, bieżące informacje o tym, co dzieje się w tej dziedzinie, zbieranie informacji z różnych stron i testowanie rozwiązań są głównym celem jej działania. Na początku 2019...
Read Article