Sięgnij po nowoczesne, interaktywne, angażujące i sprawdzone rozwiązanie do partycypacji z Programem Aktywni Obywatele.

Program Aktywni Obywatele

Program Aktywni Obywatele (PAO) to fundusz finansujący projekty wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego, odwołujące się do poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka.

W POA projekty mogą składać przedstawiciele 3 sektora: stowarzyszenia fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, czy kościelne osoby prawne.

Projekt można składać w 4 obszarach tematycznych. Trzecim z nich jest:

Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

To wspaniała okoliczność, aby wzmocnić samorządność i demokrację lokalną w naszym kraju. To szansa na uwolnienie potencjału społeczności naszych regionów, miast (i jego dzielnic), miasteczek, wsi i organizacji. To wreszcie okazja na rozbudzenie demokratycznej natury naszych współobywatelek i współobywateli, tak szczególnie potrzebnej i oczekiwanej w czasach, gdy polska samorządność mierzy się z trudnościami wywoływanymi m.in. przez COVID-19.

POA jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein, a jego operatorem są szanowane polskie organizacje pozarządowe. Termin składania wniosków: 17 maja 2021 r. Wszelkie szczegóły nt. jak złożyć wniosek do programu Aktywni Obywatele znajdziesz na jego oficjalnej stronie.

CitizenLab

Wzmacnianie głosu obywateli to nasza misja. Od ponad 5 lat dajemy siłę społecznościom na całym świecie, przenosząc partycypację i konsultację do ery cyfrowej. Już ponad 270 miast i organizacji na świecie zaufało nam oddając głos obywatelkom i obywatelom w najważniejszych dla nich sprawach z kształtem konstytucji włącznie.

Zechciej się zainspirować

Specjalnie na okoliczność Programu Aktywni Obywatele, dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, jak wzmocnić wiarę w to co oddolne i dać siłę sprawczą lokalnym społecznościom przygotowaliśmy listę ponad 150 prawdziwych projektów partycypacji i konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnej platformy do partycypacji. Znajdziesz tu różnorodne przykłady na wypracowanie strategii rozwoju, polityki klimatycznej, ekologicznej, zrównoważonego rozwoju, mobilności, rewitalizacji miejskich przestrzeni, przebiegu tras i szlaków komunikacyjnych, poprawy bezpieczeństwa oraz wiele, wiele więcej.

Myślisz o złożeniu projektu z wykorzystaniem platformy do partycypacji CitizenLab dla swojej społeczności? Napisz do nas. Podczas spotkania on-line dowiesz się, jak wiele możesz osiągnąć i jak wielkie wsparcie merytoryczne stoi za współpracą z nami. Chętnie dzielimy się doświadczeniem partycypacji on-online.