Casestudy: hoe de Vlaamse overheid de Mobiliteitsvisie 2040 cocreëerde

Hoe ziet de toekomst van mobiliteit eruit in Vlaanderen? Met die vraag ging het Vlaamse beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken in 2020 al aan de slag. Om de nieuwe Mobiliteitsvisie 2040 vorm te geven besloot de Vlaamse overheid gebruik te maken van de collectieve intelligentie en Vlamingen rechtstreeks te betrekken....
Meer lezen

Hoe burgerparticipatie mobiliteit beter maakt

Van bruisende metropolen tot kleine plattelandsdorpjes – overal waar mensen samenkomen, spelen mobiliteitsvragen. Die vragen hebben binnen lokale overheden hoge prioriteit. En dat is logisch, want het belang van mobiliteit is groot. Mobiliteit bepaalt hoe we ons verplaatsen en hoe we met elkaar in verbinding staan. Bovendien gaat mobiliteit niet...
Meer lezen