Van bruisende metropolen tot kleine plattelandsdorpjes – overal waar mensen samenkomen, spelen mobiliteitsvragen. Die vragen hebben binnen lokale overheden hoge prioriteit.

En dat is logisch, want het belang van mobiliteit is groot. Mobiliteit bepaalt hoe we ons verplaatsen en hoe we met elkaar in verbinding staan. Bovendien gaat mobiliteit niet alleen over de mogelijkheden om van A naar B te komen, maar ook of dat veilig, efficiënt en comfortabel kan. Niet voor niets is een belangrijke pijler van mobiliteit, de infrastructuur, één van de vijf criteria van de jaarlijkse leefbaarheidsindex van The Economist.

Daarbij komt dat nadenken over mobiliteit en infrastructuur lokale overheden dwingt om vragen over grote onderwerpen zoals vervuiling, inclusiviteit en toegankelijkheid onder ogen te komen. De lokale overheid heeft dus alle reden zorgvuldig bij mobiliteit stil te staan.

Een centrale vraag is dus: hoe zorg je als lokale overheid voor goede mobiliteit?

Die vraag is even belangrijk als ingewikkeld. De definitie van ‘goede mobiliteit’ is namelijk niet heel eenvoudig te geven. Want zo divers als onze gemeenschappen zijn, zo divers zijn ook de verschillende behoeften. Een jongere die naar zijn werk gaat, heeft waarschijnlijk andere behoeften dan een bejaarde die naar de dokter gaat. En het begrip ‘veiligheid’ zal voor een fietser een andere betekenis hebben dan voor vrouwen, minderheden of LGBTQ+-ers die in het donker op weg naar huis zijn.

Burgerparticipatie is een bewezen methode voor lokale overheden om bij hun mobiliteitsplannen rekening te houden met deze uiteenlopende behoeften, zodat ze de juiste prioriteiten stellen en zorgen voor veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen.

Mobiliteit-uitdagingen-en-problemen-oplossen
Iedereen heeft andere mobiliteitsbehoeften. Lokale overheden hebben de verantwoordelijkheid om naar iedereen te luisteren en rekening te houden met de verschillende behoeften. Daarbij moeten lokale overheden zich inspannen om zelfs de meest gemarginaliseerde gemeenschappen te bereiken.

Mobiliteit in een veranderend klimaat

Bij het vormgeven aan mobiliteit is ook klimaatverandering een uitdaging voor lokale overheden. Het veranderende klimaat dwingt ons om de mobiliteit zoals we die nu kennen radicaal te veranderen en met duurzame, toekomstbestendige oplossingen te komen. Volgens het CBS is vervoer goed voor 12% van de CO2-uitstoot in Nederland. In een groot land als Amerika, waar veel binnenlandse vluchten zijn, is vervoer zelfs goed voor 29% van de uitstoot.

Lokale overheden zullen een cruciale rol gaan spelen bij het bedenken en implementeren van mobiliteit die slim, duurzaam is en toekomstbestendig is. Maar hoe precies? Is het een kwestie van een einde maken aan de dominantie van de auto en overal in de stad autovrije of autoluwe zones instellen? Of kunnen ze beter het openbaar vervoer hervormen, gedeelde mobiliteit aanmoedigen en investeren in extra fietspaden? Het is, wederom, burgerparticipatie waarmee lokale overheden in staat zijn de juiste prioriteiten kunnen stellen.

Files-door-problemen-mobiliteit
Het verkeer is verantwoordelijk voor 12% van alle broeikasgasemissies in Nederland. Om ervoor te zorgen dat onze steden leefbaar en veerkrachtig blijven, staan lokale overheden over de hele wereld voor de enorme uitdaging om met innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen te komen.

Communities als experts op het gebied van leefbare gemeenten

Uitdagingen op het gebied van mobiliteit vragen om innovatieve en gezamenlijke oplossingen. Burgerparticipatie geldt als één van de beste methoden voor het bepalen van prioriteiten en het meewegen van vele verschillenden meningen. Door bewoners en belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van mobiliteitsplannen krijgen lokale overheden toegang tot een schat aan kennis en ervaring.

Het zijn immers de mensen die ergens wonen, werken, forenzen, opgroeien en ouder worden die weten wat werkt, wat niet werkt en hoe duurzame veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Want als je wilt weten of het openbaar vervoer veilig, schoon en betrouwbaar genoeg is, kun je dat het beste vragen aan degenen die elke dag de bus of metro nemen. En als je de stad toegankelijker wilt maken, is het niet meer dan logisch om degenen die zich met een rolstoel, rollator of kinderwagen door stad verplaatsen te raadplegen.

Burgerparticipatie en mobiliteit

Er zijn verschillende manieren om burgerparticipatie in te zetten. Of je nu een enquête houdt om de mening van de gemeenschap te peilen, locaties voor mobiliteitsuitbreiding in kaart wilt brengen of een online workshop wilt organiseren om de dialoog te verdiepen – burgerparticipatie kan helpen om gezamenlijk de route uit te stippelen.

Burgerparticipatie helpt lokale overheden om problemen en knelpunten te identificeren (zie Stirling’s City Centre South (Engelstalig) en prioriteiten en voorkeuren te bepalen (zie Lancaster’s South Duke Street (Engelstalig). En dat is nog niet alles. Door inwoners en andere belanghebbenden bij het maken van plannen te betrekken, kweek je wederzijds vertrouwen. En dat is binnen alle gemeenschappen hard nodig.

Burgerparticipatie zorgt voor draagvlak voor nieuwe mobiliteitsplannen en stelt lokale overheden in staat om samen innovatieve en rechtvaardige mobiliteitsoplossingen te creëren voor betere, leefbaardere steden.

Maak met burgerparticipatie plannen voor mobiliteit

Ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden? Dit zijn goede plekken om te beginnen: