Geloof je in het belang van offline interactie? Maar zet je ook graag de nieuwste technologische snufjes in om meer inwoners beter te bereiken? Dan hebben we goed nieuws: bij burgerparticipatie hoef je niet te kiezen.

Juist de combinatie van online en offline participatie zorgt voor interactie met een diverse groepen in jullie gemeente De jonge ouders die geen tijd hebben om naar het stadhuis te komen? Zij kunnen online inspraak geven nadat de kinderen in bed liggen. Het oude echtpaar dat nog maar net kennis heeft gemaakt met e-mail? Zij kunnen hun mening laten horen in een offline bijeenkomst.

Zowel online als offline methoden kunnen burgerbetrokkenheid stimuleren, maar alleen door ze te combineren benut je het volledige potentieel van participatie!

Online vs. offline burgerinspraak?

Lange tijd waren verkiezingen en offline-contactmomenten de enige manieren voor inwoners om hun stem te laten gelden. Offline debatten of gemeentehuisvergaderingen bieden lokale overheden en inwoners de kans om elkaar te ontmoeten en duurzame relaties op te bouwen. Maar ze vereisen ook een aanzienlijke investering van beide partijen. De lokale overheid moet zorgen voor personeel, materiaal en alle protocollen volgen voor een bijeenkomst, terwijl inwoners tijd moeten maken om erbij te zijn en naar de gekozen locatie te reizen.

Omdat technologie de interactiemogelijkheden tussen mensen heeft veranderd, zijn veel overheden begonnen met het aanpassen van hun communicatiestrategie. Online participatieplatforms bieden kansen die offline participatiemethodes laten liggen. Het onderhouden van een online platform is goedkoper en flexibeler. Inwoners hoeven niet meer naar fysieke locaties te reizen om mee te doen, dat kan gewoon vanaf de bank. En terwijl offline-evenementen soms beperkt plek hebben, zijn online platforms te bezoeken voor iedereen met een internet verbinding. Zo kunnen overheden dus met meer burgers in contact komen.

In de praktijk zie je vaak dat online en offline participatiemomenten andere deelnemers bereiken. Zo trekken online platforms gemiddeld jongere inwoners aan dan bijeenkomsten. Offline participatiemomenten kunnen anderzijds ook mensen met een druk schema uitsluiten. Daarom is een mix tussen offline en online participatie de beste oplossing!

Tip 1: Live stream offline evenementen

Live streaming is een simpele, kosteneffectieve manier om engagement te versterken. Het is bovendien in de laatste jaren sterk in populariteit toegenomen. Het enige wat je nodig hebt, is een goede HD camera of telefoon en een internetverbinding. 

De kracht van livestreamen schuilt in de transparantie die men hiermee creëert, en staat het interactie toe door burgers te laten commentaren plaatsen. Inwoners waarderen een kijkje in de keuken bij stadsvergaderingen. Het geeft een gevoel van betrokkenheid, aangezien ze direct hun mening kunnen geven aan de politiek door real-time reacties achter te laten. Overheden kunnen bijvoorbeeld een vraag stellen over een project hier direct inspraak op krijgen. Inwoners kunnen ook met elkaar in gesprek gaan, wat bijdraagt aan het gemeenschapsgevoel.

Voorbeeld: Online constitution crowdsourcing, Ijsland

citizen engagement crowdsourcing constitution

Om de nieuwe grondwet te creëren in Ijsland, gebruikten ze daar een combinatie van crowdsourcing en live streaming. Als eerste stap publiceerde de overheid een kladversie hiervan, net als interviews met de politici op de website en sociale media. Vervolgens opende het haar vergaderingen naar burgers toe en streamde ze live-evenementen op haar website. Burgers konden op die manier de grondwet geschreven zien voor hun neus en de grondwet becommentariëren, ook al woonde men het evenement niet bij.

Tip 2: Bediscussieer online voorstellen op offline evenementen, en vice versa 

Offline en online participatiemethodes kunnen elkaar versterken, zelfs – nee, vooral – wanneer ze dezelfde projecten aanpakken. Gemeentebesturen kunnen verslagen van hun offline vergaderingen op hun online platformen plaatsen inwoners hun mening laten geven. Ook ideeën of argumenten van het online platform kunnen als uitgangspunt dienen voor offline debatten. Omdat online platforms meer en andere burgers bereiken dan offline methoden, kunnen overheden een breder scala aan ideeën verzamelen. Zodra deze ideeën zijn beoordeeld, kunnen besturen inwoners vragen naar hun mening over deze ideeën of deze misschien zelfs testen op offline evenementen.

Voorbeeld: Online en offline participatie in Temse, België

De Belgische stad Temse koos bewust voor een aanpak die beide methoden optimaal benut. Op het online platform, deelden inwoners ideeën voor de mobiliteit en veiligheid in de stad, zoals fietspaden en eenrichtingsstraten. Het platform stond ook open voor andere ideeën die bij konden dragen aan het strategisch meerjarenplan van Temse. 

Na de eerste fase op het platform, organiseerde de gemeente een offline ‘Mobiliteit voor Burgers’-workshop. Inwoners werden uitgenodigd om haar vragen, visies en bezorgdheden over mobiliteit kenbaar te maken. De conclusies van deze workshop werden terug op het platform gezet, zodat de uiteindelijke resultaten mee werden genomen in de selectie en uitvoeringsfase van het project.

Tip 3: Organiseer (online) workshops

Onlangs dwong een pandemie ons om op andere manieren samen te komen, ook binnen de politieke en participatieve context. Om de democratische continuïteit te waarborgen, hebben veel offline contactpunten een nieuwe plaats gevonden in het online domein. Een goede manifestatie hiervan is de opkomst van online workshops, die overheden in staat stellen om live videobijeenkomsten te organiseren, groepsdiscussies te faciliteren, inspraak en stemmen te verzamelen, en een consensus te bereiken, zoals ze dat offline zouden doen. Bij CitizenLab hebben we daarom een online workshop functionaliteit gelanceerd op ons platform, nadat we deze met meerdere partners hadden getest.

Voorbeeld: online workshops in Dongen

De Nederlandse gemeente Dongen lanceerde online workshops om een aantal belangrijke onderwerpen te bespreken met haar medewerkers. Hoe kan de gemeente de omgeving aanpassen aan de vergrijzing? Wat is de beste manier om de samenwerking tijdens de coronacrisis voort te zetten? Welke acties kan de gemeente ondernemen om de klimaatverandering aan te pakken? En hoe zit het met de energietransitie? Via online workshops bood de gemeente haar medewerkers een unieke kans om hun ideeën te delen.

Ben je op zoek naar een platform wat toestaat je offline participatie aan te vullen met online methoden? Ontdek de volledige burgerparticipatietoolkit, bereik meer inwoners en verzamel diverse inspraak.

There are currently no comments.