CitizenLab w Polsce!

Do Pań i Panów prezydentów miast i burmistrzów,Do radnych rad miejskich, rad dzielnic i rad osiedli,Do ekspertek i ekspertów ds. partycypacji obywatelskiej,Do aktywistek i aktywistów ruchów miejskich, Pragnę notyfikować miastom i samorządom lokalnym istnienie CitzenLab Polska – zintegrowanego narzędzia e-partycypacji. CitizenLab to sprawdzony zestaw narzędzi zapewniających dwukierunkową komunikację – realizację...
Read Article