Do Pań i Panów prezydentów miast i burmistrzów,
Do radnych rad miejskich, rad dzielnic i rad osiedli,
Do ekspertek i ekspertów ds. partycypacji obywatelskiej,
Do aktywistek i aktywistów ruchów miejskich,

Pragnę notyfikować miastom i samorządom lokalnym istnienie CitzenLab Polska – zintegrowanego narzędzia e-partycypacji.

CitizenLab to sprawdzony zestaw narzędzi zapewniających dwukierunkową komunikację – realizację wieloetapowych konsultacji przez władze lokalne z jednej strony, jak i stałe nasłuchiwanie oddolnych inicjatyw mieszkańców z drugiej. Platforma ma możliwość zgłaszania propozycji, głosowania, dyskusji, udziału w ankiecie, badaniu, czy umieszczanie pomysłów wprost na mapie, jak również kompleksową obsługę budżetu obywatelskiego od zgłoszenia pomysłu do głosowania na konkretny projekt. To nagradzane narzędzie docenione przez ponad 180 miast na całym świecie.

Teraz CitizenLab dostępny jest w Polsce.

W 30 lat od pierwszych całkowicie wolnych wyborów samorządowych CitizenLab z radością ogłasza swoją obecność w Polsce i zaprasza do współpracy wszystkie miasta w kraju.

Z życzeniami pełnego zaangażowania obywateli w sprawy lokalne,

Artur Kacprzak
Polski Partner CitizenLab

INSPIRACA: Depesza notyfikująca powstanie Państwa polskiego z 16 listopada 1918r. t.ly/vzdQ

Broszura inforamcyjna
Informacja prasowa