Er zijn veel misvattingen over burgerparticipatie en wat het net inhoudt. Dit artikel richt zich op het ontbloten van sommige daarvan, door het verduidelijken van de verschillen tussen online en offline participatie.

1. “Burgerparticipatie is duur.”

Een populair beeld onder de stadsoverheden is dat burgerparticipatie duur is. Dit zou wel eens kunnen in zijn huidige vorm omdat het zich uitsluitend baseert op langdurige en dure processen zoals pen en papier ideeënbussen of stadhuis vergaderingen. 

https://giphy.com/gifs/shocked-bill-check-BMBMMfVxZ2lOM

Burgerparticipatie hoeft echter niet duur te zijn: vandaag zijn er enkele innovatieve digitale hulpmiddelen die de overheid toestaan om ideeën van een groot aantal burgers te verzamelen met minimale inspanning. Verzamelen en verwerken van ideeën van burgers wordt vergemakkelijkt via automatisering en heeft niet veel tijd of mankracht meer nodig. Kosten kunnen hierdoor worden bespaard door het overplaatsen van werkkrachten naar andere projecten.

2. “Burgerparticipatie is steeds met dezelfde mensen.”

town meeting

Moet participatieve democratie een privilege zijn van enkelingen? Als dit het geval zou zijn dan zou het wel participatief zijn maar niet echt democratisch, toch? Dus het antwoord op bovenstaande vraag blijkt ‘nee’ te zijn. De meeste gemeenteraad- en stadhuisvergaderingen worden bijgewoond door de oudere leeftijdscategorieën, wat een uitdaging creëert voor de steden om de jongeren te betrekken in hun stadsbestuur.

Gelukkig reikt het digitale tijdperk verschillende opportuniteiten aan om deze groep efficiënt te bereiken en hun meest kritische probleem te overkomen: tijdstekort. De grootste gebruikersgroep van online burgerparticipatie platformen zijn deze young professionals met een druk schema. Het geeft hen de mogelijkheid om rechtstreeks te interageren met de lokale overheden en hun mede-burgers te volgen zoals nooit tevoren.

3. “Burgerparticipatie dwingt onze lokale overheid de ideeën die verzameld zijn te implementeren.”

crowd participation

Sommige stadsambtenaren geloven dat online burgerparticipatie een ondraaglijke druk op de lokale overheden plaatst om de ideeën die voorgesteld zijn door de inwoners ook te gaan uitvoeren. Onze ervaring leert dat het allemaal gaat over het managen van verwachtingen. De steden moeten duidelijk maken dat het einddoel van een participatie-initiatief is om het besluitvormingsproces te verrijken met een bijkomende stem en waardevolle feedback van het grote publiek, en hen niet te binden aan de uitkomst ervan.

Uiteindelijk is burgerparticipatie een win-win deal: enerzijds kunnen de verantwoordelijken betere beslissingen nemen dankzij de waardevolle input van de burgers, en anderzijds hebben de burgers een zeg in het beleid van hun stad.

4. “Burgerparticipatie initiatieven verzamelen alleen maar klachten.”

citizen complaints

Het geloven dat burgers dergelijk online participatie middel gebruiken om klachten neer te schrijven is de grootste mythe die er bestaat.

In werkelijkheid nemen de meeste mensen een constructieve attitude aan naar participatie en proberen vervolgens de beste oplossing aan te bieden om niet enkel de kwaliteit van hun eigen buurt, maar die van hun volledige stad te gaan verbeteren. Voor steden is het ook een manier om burgers op de hoogte te houden waardoor het aantal klachten na een beslissing zelfs daalt omdat ze hun input hebben kunnen geven.

5. “Burgerparticipatie vergt een groot of erg getalenteerd werknemersbestand om geïmplementeerd en gemanaged te worden.”

government efficiency

Hoewel offline participatie wel veel personen nodig heeft om georganiseerd te worden (buurt/gemeenteraad vergaderingen,…), is dit niet noodzakelijk het geval bij online burgerparticipatie.

Online participatieplatformen staan de verantwoordelijke voor het stadsbestuur toe om te graven in de kennis van het publiek dat noch tijds- noch werkkrachtconsumerend is. Zulke softwares verzamelen automatisch de ideeën van de burgers en vereisen geen gebruikers met een technische achtergrond.

Start “lean”

Steden die in de toekomst “smart” willen worden zouden burgerparticipatie moeten omarmen, als een niet dure manier om publieke waarde te creëren door gebruik te maken van de expertise van de burgers. Het zal ook de legitimiteit van de overheden versterken door het besluitvorming process transparanter, samenwerkend en democratisch te maken.

Hou de barrières laag om te beginnen met online participatie en blijf efficient; ontdek wat er werkt en wat niet. Als u nog steeds opzoek bent naar uw eigen online participatie oplossing, dan staan wij klaar om u bij te staan bij het opstarten ervan.