De Vlaamse gemeente Mol (36.544 inwoners) ging enthousiast aan de slag met burgerparticipatie voor het strategisch meerjarenplan van 2020 – 2025. Tijdens de offline ideeënmarkt ‘Wat denk jij?’ presenteerde het gemeentebestuur vijftig eigen ideeën en projecten waarop inwoners konden reageren. Daarnaast bood het online participatieplatform iedereen de mogelijkheid om extra voorstellen in te dienen en direct stemmen te verzamelen van medebewoners.

De belangrijkste conclusies uit de offline én online ideeënmarkt waren helder: de gemeente moet investeren in veiligere fietsverbindingen en groene openbare ruimtes. In totaal droegen bijna 950 inwoners hun steentje bij aan dit participatieproject.

  • Maar liefst 420 mensen kwamen langs op de fysieke ideeënmarkt en gaven via 2500 post-its hun mening.
  • Het online ideeënplatform telde 517 gebruikers en was goed voor 148 nieuwe ideeën, 404 reacties en 2229 stemmen.

Top 10 ideeën

Na alle inspraak van inwoners, deelde de gemeente via het participatieplatform de resultaten van de (online en offline) ideeënmarkt. Uit de vijftig voorstellen van de gemeente werden er 10 voorstellen gekozen; de top 3 betroffen allemaal het beleidsterrein mobiliteit.

Inwoners hadden zelf natuurlijk ook ideeën mogen indienen en de 10 populairste voorstellen zijn daadwerkelijk meegenomen in de ambities van het meerjarenplan. Onder de burgerideeën was mobiliteit opnieuw een belangrijk thema, maar er waren ook diverse suggesties in deze top 10 voor het verbeteren van de leefomgeving, bijvoorbeeld door het bouwen van een rond plein, een speeltuin en een park.

Dankzij het participatieplatform is het meerjarenplan beginnen leven en werd je erover aangesproken op straat. Het werd iets dynamisch: veel inwoners deelden goede voorstellen en gingen hierover met elkaar in interactie. Dat heeft gezorgd voor draagvlak, maar ook voor kennis van zaken en leuke nieuwe ideeën!

Burgemeester Wim Caeyers van gemeente Mol

Het Strategisch meerjarenplan

In september 2019 presenteerde gemeente Mol het meerjarenplan en wat bleek? Participatie wordt een rode draad door het strategische plan door het duidelijk gemeentebreed verder te implementeren. Vandaar dat we langs zijn gegaan bij de gemeente Mol om het samen met hen te hebben over dit process en hoe participatie onderdeel is geworden van de manier van werken van de gemeente.

Participatie wordt nu een uitgangspunt. Deze gedachtegang is stap voor stap in onze gemeente gegroeid. De vraag blijft hoe we het aanpakken, of we het maximaal doen of iets beperkter. Soms is participatie niet haalbaar, maar dat is dan een bewuste keuze.

Roeland Kortleven, Bestuurscoördinator communicatie & dienstverlening in gemeente Mol

We spraken over de participatie-ambities van de gemeente, waarom ze voor het CitizenLab platform hebben gekozen en of Mol nog tips heeft voor andere gemeenten. En dat hadden ze! De drie participatie-tips van de gemeente Mol voor jouw participatieproject, vind je in de onderstaande video.

Burgemeester Wim Caeyers en Bestuurscoördinator Communicatie Roeland Kortleven geven een extra woordje uitleg bij het verloop van hun participatieproject.