For at værne om den demokratiske proces, er det essentielt, at kommuner begynder at tage online samskabelse til sig. I lang tid var offline møder den foretrukne måde at involvere borgere på, og online inddragelsesværktøjer blev kun brugt sparsomt.

Med COVID-19-krisen har dette dog taget en drastisk drejning. Efter krav om social afstand blev indført, begyndte kommuner rundt omkring i hele verden at eksperimentere med online samskabelse. Dette har været en positiv udvikling, da online møder og workshops, udover at være COVID-venlige, har en masse fordele. Med online møder og workshops får I mulighed for at tale til en bredere målgruppe, I har ikke længere behov for et fysisk mødested, og I er i stand til at nå ud til folk med travle hverdage eller begrænsede bevægelsesmuligheder.

CitizenLab lancerede for nyligt en helt ny funktion til at facilitere online workshops. Med et centraliseret værktøj (som er fuldkommen integreret i jeres borgerinddragelsesplatform), kan I nu organisere live diskussioner, indsamle input fra borgere, organisere afstemninger, og opnå enighed omkring vigtige emner og problemer i jeres lokalsamfund.

Hvad er online samskabelse helt præcist? Hvilke problemer kan I støde på, hvis I ønsker at starte en online workshop eller et borgerindragelsesprojekt? Og hvordan løser I de problemer? I et nyligt afholdt webinar fik vores CitizenLab ekspert i borgerinddragelse Lora Botev selskab af Kevin Ditcham og Hannah Bastiaensen fra Democratic Society – en nonprofitorganisation, der arbejder for at skabe bedre forhold for inddragelse og dialog i den demokratiske proces rundt omkring i verden. DemSoc udgav for nyligt en artikel om, hvordan man bedst faciliterer online samskabelse. I løbet af webinaret forsøgte gæsterne på bedste vis at besvare nogle af de mest presserende spørgsmål omkring emnet.

Hvad er online samskabelse?

Når det kommer til den demokratiske proces, handler samskabelsesbegrebet om at løse problemer og tage beslutninger i fællesskab. De involverede borgere og eksperter indgår i en tæt og forpligtende dialog med henblik på at nå frem til den rette beslutning, der gavner alle parter. Det mest almindelige kommunale eksempel på samskabelse er borgersamlinger – en inddragelsesmetode, der er steget meget i popularitet i Storbritannien. Sammenlignet med debatter, som ofte indeholder et element af “vindere” og ”tabere”, består samskabelse af en åben dialog og en fri udveksling af idéer.

Under COVID-19-nedlukningen har det ikke været muligt for lokale fællesskaber at mødes i større grupper for at debattere relevante emner. Og det er netop derfor online samskabelse er blevet så populært. Det er en digital samtale, som borgere kan deltage i fra deres eget hjem.

Hvilke udfordringer har online samskabelse? 

En del kommunalbestyrelser synes stadig at online samskabelse er en kompleks proces, der er svær at få styr på. Og ja – uanset om I ønsker at organisere en online workshop eller et offline projekt, kræver en gnidningsfri samskabelsesproces ordentlig forberedelse og godt internt samarbejde. Før I begynder at overveje, hvilke værktøjer I skal bruge til at organisere jeres workshops, bør I få styr på al det grundlæggende arbejde mht. indholdet. Hvad er det I gerne vil opnå? Hvorfor ønsker I at inddrage jeres borgere? Hvordan har I tænkt jer at gøre det? Det er svarene på disse spørgsmål, der kommer til at udgøre jeres projekts fundament, og bør derfor være jeres første prioritet.

Tip: Vi har lavet en gratis kommunikationsguide, der kan hjælpe jer med at få styr på jeres kommunikationsstrategi og nå ud til den helt rette målgruppe for jeres samskabelsesprojekt.

De eneste forhindringer, der eventuelt kunne opstå for jeres borgere, er problemer med hensyn til adgang til de rette data eller de rette tekniske værktøjer. Når I organiserer et online samskabelsesprojekt, er det vigtigt at overveje, hvordan I bedst når ud til en bred målgruppe og gør jeres projekt så inkluderende som muligt. Dette fører os videre til det næste spørgsmål.

Hvordan sikrer I at jeres samskabelsesprojekt er inklusivt og tilgængeligt?

Når I organiserer et online samskabelsesprojekt, er det meget nødvendigt, at I sikrer jer, at jeres projekt når ud til en så bred målgruppe som muligt. Hvis I tager en digital tilgang til projektet, er der ingen grænser for, hvor mange I kan nå ud til. Men det er stadig vigtigt at indse, at det dog ikke er alle, der har internetforbindelse eller har den tekniske viden til at kunne deltage online.

Tip: Ligegyldigt hvilket projekt, I organiserer, er det en udfordring at nå ud til så bred en målgruppe som muligt. Derfor har vi lavet en gratis guide, der hjælper jer med at gøre jeres projekt mere inkluderende.

For at gøre det lettere for jeres borgere at deltage i en samskabelsesproces, er det en god idé at møde dem halvvejs. Hvis jeres borgere ikke har mulighed for at forlade deres hjem for at deltage i jeres projekt, hvad med så med at I bringer projektet hjem til dem? Hvad kan I gøre for at sikre, at de har de rette værktøjer – men også selvsikkerheden – til at deltage og lade deres stemmer blive hørt?

Tip: Når I organiserer et online samskabelsesprojekt, vil I nok spare omkostningerne ved at organisere et fysisk arrangement. Derfor kan I gøre jer nogle overvejelser over, om I eventuelt kunne bruge de frigivne ressourcer på at give jeres borgere de nødvendige værktøjer til at deltage.

En god måde til at sikre, at jeres projekt er så inklusivt og tilgængeligt som muligt, er ved at kombinere online og offline deltagelsesmetoder. Mulighederne for et stort offline møde er selvfølgelig begrænset pga. kravene om social afstand. Men i en ideel situation, giver en kombination af både online og offline deltagelsesmetoder de bedste resultater. Et godt eksempel på dette er timeglas-modellen, som anvender digitale værktøjer til at nå ud til en bred målgruppe, hvorefter feedbacken bliver diskuteret i mindre fysiske møder, for så til sidst igen at blive taget til diskussion online.


Hvis I ønsker at vide mere omkring, hvordan I organiserer en online workshop, så har vi skrevet en hjælpsom guide, der kan hjælpe jer med at stable et projekt på benene.