For 3 år siden satte Furesø Kommunes politikere ambitionerne i vejret; de ville involvere markant flere borgere. Furesø Kommune blev derfor den første danske kommune på CitizenLabs platform; men det var kun begyndelsen. Seneste innovative eksempel er en kombination af analoge gæstebud og indsamling af input digitalt til kommunens 2030 strategi.  

– Hvis man vil øge den demokratiske legitimitet, så skal man integrere de analoge og de digitale metoder, siger Terkel Kunding, konst. leder af ledelsessekretariatet i Furesø Kommune og ansvarlig for at koordinere kommunens borgerinddragelse gennem de sidste år.

– Siden politikerne vedtog Furesømodellen for borgerinddragelse, så har vi arbejdet systematisk med at nå bredere ud og få flere borgere med i fællesskabet omkring kommunen. Det er udgangspunktet for vores digitale platform.

Fordele ved digital inddragelse

Furesø Kommune oplever at platformen giver mulighed for at inkludere flere i debatten og nå ud til andre borgergrupper, end de normalt kan tiltrække i det analoge spor.

Det bemærker borgerne også. Da kommunen evaluerede platformen, afviste trefjerdedel af deltagerne på kommunens digitale platform ikke, at den digitale inddragelse styrker demokratiet.

Terkel Kunding ser især 3 fordele ved den digitale inddragelse på CitizenLab:

  • Mulighed for at få mange input fra borgerne hurtigt
  • Tiltrækning af nye målgrupper – herunder både unge, børnefamilier og mennesker, som er
    mindre ordrige eller ikke bryder sig om at tale i store forsamlinger
  • Transparens i beslutningsprocesserne

Omvendt savner han, at borgerne digitalt kan samarbejde og videreudvikle på hinandens input. Det synes, de fleste stadig er lettere ansigt-til-ansigt. Terkel Kunding oplever dog en meget stor udvikling i den digitale modenhed, men alligevel tror han ikke, at borgerinddragelsen skal være ren digitalt fremover.

– Vi skal være bevidst om vores metodevalg og mikse flere metoder for at komme bredest muligt ud. Det er vores gæstebud et eksempel på, forklarer Terkel Kunding.

De innovative gæstebud

Furesø Kommune har fået input fra over 500 borgere til udviklingen af Furesø anno 2030 – heraf deltog de 350 deltagere i 62 lokale ”gæstebud”. Det er rigtig mange borgere i en kommune med 40.000 indbyggere.

Ideen bag gæstebuddene i Furesø Kommune var at give borgerne en pose med opgaver og spørgsmål til udviklingen af kommunen med hjem sammen med lidt lækkerier. Borgerne kunne hente posen på rådhuset og kulturhuset i efteråret og derefter drøfte spørgsmålene på et møde med deres egen omgangskreds. Det var op til borgerne selv, om de ville samle venner, naboer eller kontakter fra skoler og foreninger til dialogen om kommunens strategi. Blot skulle alle bidrag indrapporteres på Furesøs digitale platform, hvor andre borgere også havde mulighed for at læse deres input og kommentere de forskellige synspunkter på kryds og tværs.

Kombinationen er god

Ideen bag gæstebuddene kan bruges i andre kommuner.

– Coronakrisen har nok hjulpet projektet i gang hos os. Men det er kombinationen mellem den nære, dybe samtale lokalt og den åbne, fælles digitale dialog, som skaber den gode dynamik. Det giver mulighed for at deltage på forskellige præmisser samtidig med, at borgerne tydeligt bidrager til den fælles debat og proces. Hos os fik det i hvert fald aktiveret flere nye og yngre målgrupper, som ikke ville have deltaget i et traditionelt borgermøde, forklarer Terkel Funding.

– Vi er nødt til at se på metoderne og kombinationen af de digitale og analoge metoder fra sag til sag, så vi skal blive ved med at tænke nyt. Lige nu overvejer vi, hvordan vi kan udvide platformen fra at være kommunens platform til at være hele fællesskabets platform, siger Terkel Funding.

Det glæder vi os til at vende tilbage til.

Du kan læse mere om Furesø Kommunes 2030 strategi og gæstebud her https://deltag.furesoe.dk/da-DK/folders/fremtidens-fureso-2030

Hvis du ønsker at starte et digitalt borgerinddragelsesprojekt i din organisation, så tøv ikke med at kontakte os!