Cykelstier, legepladser til børn og hunde, vild natur og kommuneplanen. Projekter om alt fra småt til stort har fået omkring 2000 borgere i Odsherred Kommune til at engagere sig i debatten på kommunens digitale dialogplatform.

– Der er rigtig mange mennesker, som deltager på vores platform, fortæller direktionskonsulent Jacob Hvid Nielsen. Odsherred kommune har 33.000 indbyggere, omkring 2000 af dem er registreret på kommunes digitale dialogplatform. Det svarer til omkring 5 procent af kommunens borgere. Dertil kommer sommerhusejerne, som også er inviteret med i debatten på platformen om bl.a. kommunens affaldsstrategi.

Mange bække små

Platformen i Odsherred har været i gang et lille år, og kommunen har især efter nytår brugt platformen aktivt til at involvere borgerne i stort og småt. Kommuneplanen har været lagt ud til debat samtidig med konkrete spørgsmål om byudvikling i små lokalsamfund og uddeling af puljemidler. Den kombination har fungeret godt i Odsherred og har sikret en løbende registrering af nye brugere på platformen.

Endelig er der grund til at fremhæve diversiteten og det høje aktivitetsniveau på platformen med 21 selvstændige projekter på et år.

Projekterne har appelleret til forskellige borgergrupper i kommunen, og kommunen kan se, at borgere som har været engageret i et projekt, efterfølgende er blevet nysgerrige på andre projekter på platformen.

Det havde vi ikke regnet med

Et projekt har skabt overraskende stor interesse – nemlig hvilke cykelstier kommunen skulle ansøge om i den nationale cykelpulje i foråret. Hele 448 borgere i Odsherred deltog i debatten om prioriteringen af ønskerne til ny cykelsti.

– Det, havde vi ikke regnet med, ville skabe så stort engagement, forklarer direktionskonsulenten i Odsherred ærligt. Det fortæller mig, at borgerne er interesseret i det konkrete og nære, og at vi som kommune skal huske også at facilitere borgerdialogen om de små projekter sideløbende med de mere strategiske debatter om f.eks. kommuneplanen. Det er platformen et virkelig godt redskab til, siger Jacob Hvid Nielsen. Den kan bruges til begge dele.

Borgerne tiltrækker politikerne

De mange borgerbidrag på platformen om stort og småt har også været med til at øge politikernes interesse for mulighederne i platformen.

Kommunens §17, stk. 4-udvalg vedr. grøn omstilling og bæredygtig udvikling har i en periode fået en fast status på antal registrerede brugere og input på platformen i de projekter, som udvalget har lagt ud til debat. Og politikerne har været opmærksomme på at bruge borgernes feedback i udvalgsarbejdet til bl.a. at prioritere de foreslåede cykelstier i ansøgningen til statens cykelpulje men også til at udvælge projekter til byfornyelse. Samtidig har politikere deltaget i den direkte dialog med borgerne på platformen gennem hele året. Det har yderligere øget borgerinteressen for dialogplatformen i Odsherred. Borgerne vil gerne mødes af politikere og ikke kun embedsmænd på platformen, slutter Jacob Hvid Nielsen.

Besøg Odsherreds dialogplatform her