Det skal være nemt at deltage i debatten om Rungsted Havn, og processen skal ikke trække i langdrag. Sådan lød aftalen mellem Rungsted Havns bestyrelse og Hørsholm kommune, da de midt under Corona nedlukningen vinteren 2021 igangsatte en digital og bredspektret borgerinddragelse i forbindelse med et nyt havneprojekt. Det betød bl.a. online workshops tidligt om morgenen og efter puttetid i småbørnsfamilierne.

– Inden jeg går i gang med planlægningen af en borgerinddragelsesproces, plejer jeg at spørge mine kollegaer, hvem de gerne vil nå ud til, så vi har styr på målgrupperne, forklarer Maria Alsted Stuhr, specialkonsulent for kommunikation i Hørsholm kommune. 

I det her tilfælde var kommunens vision, at havneudvidelse skulle komme alle borgere i kommunen til gode. Den skulle være “en havn for alle” og visionen skulle afspejle sig i borgerinddragelsen. Derfor var det vigtigt for kommunen at komme bredt ud samtidig med, at der var en tæt dialog med havnens nærmeste interessenter. Der blev afholdt dybdegående interviews med brugerne på havnen, der blev oprettet en Facebook-gruppe for interessenterne, og der var fokus på at engagere nye målgrupper og de borgere, som bare lige kommer forbi havnen for at spise en is eller tage en svømmetur. Da borgerinddragelsen skulle starte sidste vinter under nedlukningerne, lå det lige til højrebenet at tilrettelægge en proces baseret på kommunens digitale samarbejdsplatform, BorgerLab. 

Godmorgen og velkommen til borgermøde

Hørsholm kommune inviterede derfor til 4 ens online borgermøder placeret på forskellige tidspunkter på dagen. Et tidligt morgenmøde for borgere med fleksible arbejdstider, to fyraftensmøder og så et borgermøde efter puttetid. Ved at holde flere møder på flere forskellige tidspunkter opnåede kommunen at komme i tæt dialog med i alt cirka 140 borgere. Samtidig lagde kommunen vægt på, at det ikke skulle være informationsmøder men dialogmøder, og at alle deltagere skulle være aktive på møderne. 

Kommunen brugte derfor CitizenLabs online workshops modul til at afholde borgermøderne. Workshops-modulet er særligt udviklet til at samle og sortere mange ideer undervejs i et møde, og platformen giver samtidig alle mødedeltagere et fælles overblik over processen. 

Synlige ideer 

Borgermøderne i Hørsholm bestod af et kort oplæg omkring projektet, hvorefter deltagerne blev sendt ud i mindre grupperum på platformen, hvor de arbejdede med 3 konkrete spørgsmål til havneprojektet. I hver gruppe agerede en politiker facilitator og sikrede, at alle borgere blev hørt, og at deltagerne noterede deres ideer direkte på platformen undervejs. Møderne sluttede med en fælles opsamling. 

Administratorerne på platformen havde efter møderne adgang til alle ideerne og kunne trække dem direkte fra de online grupperum ud i en samlet excel-fil. Ideerne indgik i den politiske beslutningsproces, og forvaltningen sørgede også for, at ideerne blev fremlagt for andre interesserede borgere på den digitale platform, så andre borgere kunne se og kommentere på ideerne fra borgermøderne.

– Ved at bruge platformen til at afholde borgermøder, indsamle og præsentere ideer samt efterfølgende rapportere fra den politiske beslutningsproces, så har vi nået flere borgere og vi har fået en meget transparent proces. Endelig er det smart, at vi via platformen kan sikre, at alle borgere, som har bidraget i processen, automatisk bliver opdateret, når der sker noget nyt i beslutningsprocessen, forklarer specialkonsulenten fra Hørsholm, Maria Alsted Stuhr.

Forslaget til udvidelse af Rungsted Havn blev vedtaget i efteråret og præsenteret på et informationsmøde for borgerne i oktober. Næste skridt er at sikre dialogen med borgerne i plan- og byggeprocessen. Så dialogen om Rungsted Havn er langt fra slut, men projektet er kommet godt fra start trods Corona og en ambitiøs tidsplan. 

Forslaget til udvidelse af Rungsted Havn blev vedtaget i efteråret 2021, hvor alle partier i Kommunalbestyrelsen skrev under på en historisk aftale om at udvide og udvikle havnen for 180 mio. kr. Næste skridt er at sikre dialogen med borgerne i plan- og byggeprocessen. Forventningen er, at i 2023 kan den første spade stikkes i jorden.

Så dialogen om Rungsted Havn er langt fra slut, men projektet er kommet godt fra start trods Corona og en ambitiøs tidsplan.


Du kan se Hørsholm Kommunes digitale platform her: BorgerLab