Danmarks Naturfredningsforenings nye 5-årig strategi er udviklet i samarbejde med medlemmerne. Processen har været transparent, involverende og i vidt omfang digital.

– Coronakrisen skulle ikke spænde ben for medlemsdemokratiet, og vi ville på den anden side ikke forsinke udarbejdelsen af den nye strategi for foreningen. Derfor valgte vi at kombinere en række online medlemsworkshops med en meget aktiv brug af CitizenLabs platform til ideudvikling og medlemsinput i vores strategiproces. 

Mikkel Havelund, organisationschef i Danmarks Naturfredningsforening

Kontakt til nye medlemsgrupper

Danmarks Naturfredningsforening inviterede bestyrelsen i lokalafdelingerne samt foreningens politisk aktive til at deltage i strategiprocessen. Mange takkede ja til invitationen og har enten stillet forslag eller kommenteret forslag til strategien på platformen. 365 medlemmer deltog i strategiprocessen, 170 stillede egne forslag til strategien, mens der blev afgivet 905 kommentarer og en masse likes.  

Det gik over al forventning, fortæller organisationschefen.

– Vi fik flere medlemsgrupper i spil, som ellers ikke plejer at deltage i vores foreningsdemokrati, og aldersspredningen var større med flere yngre deltagere. Vi så også helt nye medlemmer, der blandede sig i debatten om foreningens strategi og fortalte, hvordan de oplevede foreningen med friske øjne. Det tror jeg ikke, vi havde set, hvis vi havde benyttet os af de traditionelle og analoge deltagelsesformer. Selvom mange stadig foretrækker at mødes fysisk, så er der andre, der værdsætter den sparede transporttid. Det kan også være lettere at skrive en kommentar end bede om ordet i en stor forsamling. CitizenLabs platform var helt klart med til at sænke barrieren for at deltage i strategiprocessen, vurderer organisationschef, Mikkel Havelund.  

Det var især vigtigt for foreningen, fordi inputs fra yngre og nye medlemmer er et vigtigt fokusområde for foreningen i strategiprocessen, hvor både børne- og ungdomsarbejde og medlemsrekruttering er i fokus. Derfor var det en ekstra bonus i processen, at platformen synliggjorde ressourcer hos netop yngre og nye medlemmer.

Ros for transparens

Foreningen fik samtidig god feedback på processen fra de erfarne medlemmer og lokalafdelingsformænd, der oplevede en større transparens i processen og en tydeligere forventningsafstemning undervejs – dels på platformen dels i online workshops. Processen gjorde det meget tydeligt hvilke input og ideer, som styregruppen har grebet og inkluderet i det endelige strategioplæg til foreningens repræsentantskab, og det skabte et større ejerskab til den samlede strategi i medlemskredsen.

Ansigt på de ansvarlige

Foreningen var derudover opmærksom på at få en god dialog mellem medlemmerne men også dialogen med sekretariatet, hovedbestyrelsen og andre valgte medlemsrepræsentanter var vigtigt. Derfor satte foreningen navn og ansigt på de medlemsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere, som var ansvarlige for de enkelte temaer i strategien. De ansvarlige var synlige på platformen og aktive moderatorer i debatten gennem hele processen. Foreningens præsident Maria Reumert Gjerding deltog også personligt med kommentarer og input på platformen.

Hurtigt ejerskab fra medlemmerne

Medlemmerne af Danmarks Naturfrednings var bl.a. derfor meget hurtige til at tage platformen til sig, men både bestyrelse og sekretariat har også brugt meget tid på at svare og moderere indlæggene fra medlemmerne. Ligesom medlemmerne har haft meget interaktion med hinanden på platformen. Derfor mener organisationschefen også, at det vil være svært at gå tilbage til en mere lukket form for involvering, hvor hver lokalafdeling sender høringssvar tilbage til sekretariatet uden mulighed for en bredere dialog medlemmerne og afdelingerne imellem.  

Danmarks Naturfredningsforening fortsætter også med CitizenLab som platform for udvikling af konkret politik indenfor foreningens interesseområder. Derudover overvejer foreningen give lokalafdelingerne mulighed for at få hver sit område på platformen, så de også kan bruge den til deres egne lokale projekter og ideer. 

Danmarks Naturfredningsforenings platform fortsætter på adressen vores.DN.dk. Overskriften er valgt for at understrege fællesskabet i foreningen; og medlemmernes ejerskab til strategien og de fremtidige politikker og beslutninger. 

Kort om Danmarks Naturfredningsforening

Foreningen arbejder for at bevare og beskytte den danske natur. Politisk fokuserer foreningen på natur, miljø og klima. Foreningen er blandt Danmarks største foreninger med 130.000 medlemmer og 1500 aktive medlemmer lokalt. 

Hvis du ønsker at starte et digitalt medlemsinddragelsesprojekt i din organisation, så tøv ikke med at kontakte os!