Flere kommuner giver borgerne et større ansvar og ejerskab for byudviklingen gennem opsøgende og digital borgerinddragelse i stort og småt.

Vi har samlet eksempler på, hvordan danske kommuner har arbejdet med digital borgerinddragelse i byudviklingen.  Vejle Kommune har engageret borgerne i udviklingen af en samlet byvision for Egtved, mens borgerne i Holbæk kommune er med til at identificere, hvor biodiversiteten kan styrkes på de kommunale arealer. Endelig er borgerne i Odense Kommune med til at prioritere pengene til udvikling og renovering af kommunale lokaler og samlingspunkter i de mindre byer.

Tag med på tur på de digitale dialogplatforme, og se hvordan kommunerne arbejder med borgerinddragelse i den lokale byudvikling.

Vejle Kommune:
Transparent og åben proces skabte en ny byvision Egtved

Vi starter i Vejle Kommune, hvor borgerne er engageret i udviklingen af en samlet byvision for Egtved by. Kommunen inviterede først borgerne til et informationsmøde og digitalt fremtidsværksted for at indsamle så mange idéer som muligt. Alle idéer blev efterfølgende indsendt og samlet på Vejles CitizenLab platform, hvor borgerne havde mulighed for at kommentere og lade sig inspirere af hinandens idéer. Vejle Kommune kategoriserede de indsendte idéer og bearbejdede dem til 7 udviklingsscenarier for Egtved by. Borgerne blev derefter inviteret til at tage stilling og stemme om de forskellige scenarier på et digitalt borgermøde, hvorefter kommunen arbejdede videre med de 2 retninger, som vandt størst tilslutning blandt deltagerne. Borgerne lagde særligt vægt på områdets landskabelige kvaliteter og naturen; og den endelige vision tager derfor udgangspunkt i, at Egtved er Ådalens hovedstad. Processen har været transparent og tydelig for borgerne, og borgerne har spillet en afgørende rolle for udviklingen og prioriteringen af byvisionen fra start til slut.

Se processen på Vejles Kommunes CitizenLab platform (Link til Byvision Egtved)

Og læs Egtvedpostens offentliggørelse af forslaget til visionen (Link til artikel)

Holbæk Kommune:
Hvor skal Holbæk Kommune være ”Vild med vilje”?

I Holbæk Kommune har de bedt borgerne om idéer til mindst 20 konkrete områder og arealer – hvor kommunen kan blive ”Vild med Vilje” og aktivt styrke biodiversiteten. Kommunen har identificeret alle kommunale arealer på et stort kort på kommunens CitizenLab platform. Herefter har borgerne fået mulighed for at kommentere og komme med idéer til, hvad der kan gøres i de enkelte områder i kommunen. Borgerne kan placere idéer og forslag direkte på kortet, og efterfølgende kan andre borgere ’like’ og kommentere forslagene. På den måde kan andre borgere og kommunen se, hvordan idéerne fordeler sig, samt hvilke forslag som har størst støtte i lokalsamfundet. Idéerne spænder allerede vidt. En borger fokuserer på gågaden, en anden på de store åbne enge omkring observatoriet i Brorfelde, en tredje på et mindre grønt areal langs en af Holbæks hovedveje. Idéindsamlingen løber i januar måned 2022, og derefter bliver forslagene bearbejdet og politisk behandlet.

Se kortet over kommunens arealer og de mange ideer her (Link til ‘Vild med vilje’)

Eller læs mere om projektet på TV2 Øst (Link til artikel)

Odense Kommune:
Prioritering af midler til en kærlig hånd til Odenses skoler og lokalsamfund

Odense Kommune er også gået konkret til værks. Her har de involveret borgerne direkte i indsamlingen af idéer til lokale projekter. Under overskriften en ”kærlig hånd til Odenses lokalområder” har Odense Kommune afsat en stor pulje penge til udvikling og renovering af kommunens folkeskoler og lokalsamfund i alle byens lokalområder. I hvert lokalsamfund er der etableret et partnerskab mellem den lokale skole og repræsentanter fra bydelens foreninger og bestyrelser. Partnerskabet og kommunen samarbejder om at prioritere, hvordan de afsatte midler til skolen og lokalsamfundet skal bruges, og partnerskabet og de lokale foreninger aktiverer også deres netværk i forbindelse med indsamlingen af input og idéer fra byens borgere. Borgernes prioritering og ønsker afdækkes via en spørgeskemaundersøgelse i e-Boks suppleret med idéindsamling på Odense Kommunes Dialogportal fra CitizenLab. Kommunen bruger en bred palette af kommunikationsværktøjer for at nå ud til borgerne i lokalområdet, men erfaringen viser også, at netværket i lokalsamfundet kan spille en væsentlig rolle i at aktivere borgerne og få dem til at dele idéer på platformen.

Læs mere om projektet på Dialogportalen: (Link til Dialogportalen)

Se lokalt eksempel på idéindsamlingen på Odense Kommunes CitizenLab platform (Link til projektet)

Læs mere om projektet på KommunyNyheder.dk: (Link til artikel)