Guldborgsund har haft held med at skabe mere dialog og inddragelse i arbejdet med den kommende kommuneplan på deres CitizenLab platform, som de har valgt at kalde ”Sammen om”.

Politikerne i Guldborgsund har et reelt ønske om at få mere inddragelse og nært demokrati. Til det formål har man indkøbt den portal, som man har valgt at navngive sammenom.guldborgsund.dk.

Og det virker konstaterer Nina Munk, der er projektleder på arbejdet med kommuneplanen. En plan som har været et års tid undervejs med både ide-fase og høringssvar på vejen.

Platformen giver god mulighed for drøftelser, og så er det væsentligt, at man kan læse og følge med undervejs. Så får man løftet drøftelserne ud af Facebook og andre steder, hvor kommentarer let bliver ukonstruktive, forklarer Nina Munk.

Mere giver mere

Hun og kollegerne kan se, at det giver noget ekstra at have samlet forskellige inddragelsesprojekter ét sted. Traditionelt har man skullet have folk ind på kommunens hjemmeside med ét specifikt formål. Måske for at komme med sin mening om et nyt byområde eller boligpolitikken. Men når borgerne kommer ind på ”sammenom.guldborgsund.dk”, bliver de præsenteret for flere ting, end lige dét de kom efter. Det har klart givet flere både ideer og høringssvar.

Det at man kan se og deltage i andre projekter, gør at folk kommer i tanke om at de også har interesse i andet. Hvis man nu er inde for at komme med et bud på nyt navn til hovedbiblioteket, bliver man opmærksom på kommuneplanen – eller omvendt, siger Nina Munk, der til dagligt er plan- og udviklingskonsulent i Strategi og Udviklingsafdelingen. ”Ejerskabet” til platformen ligger i Teknik og Miljø, så Nina Munk er oprettet som administrator og har derfor adgang til hele platformen.

Både digitalt og fysisk

Selvom man har en digital platform, har der også været mere traditionelle fysiske interaktioner med borgerne. Dels har der været fireborgermøder, som er blevet oprettet som events og promoveret via platformen, for at sikre, at man har ramt de borgere, der allerede viser interesse direkte. Og så har medarbejderne været ude af rådhuset.

Vi har også været ude på gader og stræder med en pop-up stand for at samle ideer direkte fra folk og opfordre dem til at skrive ideer ind på platformen. For nogle borgere har vi hjulpet med at skriveskrevet deres ideer ind på platformen, fortæller Nina Munk

I alt er der kommet 198 ideer/høringssvar ind via platformen

Statistik og godt samarbejde

Holdet har konstateret, at der er mange gode muligheder for at trække statistik og informationer ud af platformen.

I høringsfasen har man kunne skrive høringssvar ind via både ”sammenom” og DKplan. Det har givet lidt udfordringer, fordi data fra de to platforme i nogle tilfælde trækkes forskelligt, og der er ret klare krav til hvordan man skriver en hvidbog og samler data og input både til den politiske behandling og for eftertiden.

Portalen har gode funktioner til håndtering af data. Og når der har været noget, vi godt ville kunne gøre anderledes, har der altid været en meget hurtig respons fra supporten. De har virkelig arbejdet med os, så det bliver løbende endnu bedre, fortæller Nina Munk tilfreds.

Læringspunkter til næste gang

CitizenLab-platformen er ny i Guldborgsund, så kommuneplanen er kørt som en slags ”eksempel-projekt”, hvor man har samlet viden op undervejs. Og der er ting at lære, fortæller projektlederen.

Vi skal nok gøre en indsats for at få politikerne endnu mere med til at deltage og kommentere undervejs. Det er jo et ønske at få mere og bedre dialog med borgerne, og dér ville det helt sikkert gavne, at der kom flere kommentarer og debatter. Vi kan klart også som embedsmænd blive bedre til at være tilstede på platformen. , Så vi skal nok have en snak om, hvordan man klarer den balancegang, det er at kommentere noget, før man ved hvad den politiske proces ender med. Det kræver mod fra både politikere og embedsmænd. Så vi øver os, smiler Nina Munk.