Danmarks Naturfredningsforening har fået ny vindmøllepolitik

Konflikten mellem natur og klimahensyn skal ikke stå i vejen for den grønne omstilling. Danmarks Naturfredningsforening har efter en grunding intern debat udarbejdet en ny vindmøllepolitik. Målet er bl.a. at sætte en ny retning for samarbejdet mellem kommunerne og de lokale afdelinger om placering af nye vindmøller. Placeringen af vindmøller...
Læs mere

Bydel Gamle Oslo ledte efter innovative løsninger til borgerinddragelse. Valget faldt på CitizenLab’s digitale platform.

For at få ny viden og mobilisere flere lokale ressourcer ønskede Bydel Gamle Oslo at få flere borgere til at deltage aktivt i udviklingen af ​​deres lokalsamfund. Bydelen tror på, at de finder de bedste løsninger gennem målrettet involvering og samarbejde med borgerne. Derfor søgte bydelen nye innovative løsninger til...
Læs mere

Bydel Gamle Oslo var på jakt etter innovative løsninger for innbyggerinvolvering. Valget falt på CitizenLab’s digitale plattform.

For å få ny kunnskap og mobilisere flere lokale ressurser ønsket bydel Gamle Oslo å få flere innbyggere til å delta aktivt i utvikling av sitt lokalsamfunn. Bydelen har tro på at de finner de beste løsningene gjennom målrettet involvering og samarbeid med innbyggerne. Derfor var bydelen på jakt etter...
Læs mere

Borgerne vurderede klimaeksperters forslag

Odense kommune vil være klimaneutral i 2030. Det kræver handling, derfor bad Odense både borgere og eksperter om input og idéer. Kommunen nedsatte bl.a. en faglig klimataskforce, som udarbejdede 10 anbefalinger til kommunen. Forud for den politiske behandling, gav kommunen borgerne mulighed for at vurdere og kommentere anbefalingerne på kommunens digitale dialogplatform. Det...
Læs mere