For at få ny viden og mobilisere flere lokale ressourcer ønskede Bydel Gamle Oslo at få flere borgere til at deltage aktivt i udviklingen af ​​deres lokalsamfund. Bydelen tror på, at de finder de bedste løsninger gennem målrettet involvering og samarbejde med borgerne. Derfor søgte bydelen nye innovative løsninger til deltagelse ud over de velkendte metoder til borgerinddragelse som workshops, borgermøder og sociale medier. Valget faldt på CitizenLab’s platform for digital borgerinddragelse.

”Vores mål var at få en bredere deltagelse, og at komme i kontakt med dele af befolkningen, som vi ellers ikke ville have nået i vores byudviklingsprojekter. Derfor har vi i forskellige projekter valgt at kombinere samarbejde med lokale ambassadører, som igen har vejledt en-til-en med borgere i deres netværk for at få dem til at benytte vores digitale platform, eller fx holdt fysiske møder for at informere og få borgerne aktivt med. Ved at sænke tærsklen for at deltage i beslutningsprocesser nåede vi flere forskellige målgrupper, for eksempel unge”, forklarer Odilia Häussler Melbøe, der var projektleder for bydelens første projekt på platformen.

Siden er flere byudviklings- og trafikprojekter blevet tilføjet på platformen, og forsøget med borgerbudgetter har også været en stor succes, siger Odilia Häussler Melbøe, der ser mange fordele ved CitizenLab’s platform.

”Vi overvejede flere muligheder, men valgte at bruge CitizenLab’s platform, da vi bl.a. kunne se, at platformen ville hjælpe os med at fremhæve formålet og tidsplanen for borgernes involvering i byudviklingen”.

Tydelig proces

Projektlederen forklarer, at platformen sikrer, at processen er gennemtænkt fra start til slut – både det digitale engagement, men også de analoge elementer og den politiske behandling. På den måde er platformen med til at afklare, hvordan borgerne kan bidrage, og hvad der sker, hvornår i processen.

“Det er også ressourceeffektivt for forvaltningen, at alle data fra borgerinddragelse samles ét sted, og at vi kan printe en samlet rapport direkte fra platformen”, tilføjer Maja Bakkehaug fra bydelen Gamle Oslo, som også er blevet tilknyttet som administrator af platformen.

”Jeg var ikke med fra starten, men det har været nemt at komme i gang på platformen. Det er brugervenligt, og der er mange gode muligheder og metoder indbygget, som gør det nemt at bruge både for os og borgerne. Vi har f.eks. været tilfredse med kortfunktionen i inputfasen, som giver borgerne mulighed for at komme med bemærkninger om bymiljø og trafik på bestemte geografiske steder i deres område”.

Bydelen evaluerer løbende inddragelsesmetoderne, og de kan se, at muligheden for at kommentere på helt konkrete projekter er stærkt motiverende for borgerne i Bydel Gamle Oslo. Det kan være konkrete forslag til byfornyelse, trafikforbedringer eller navngivning af et sted. Borgerbudgetter har også skabt et stort engagement, og det er en fordel, at resultatet af processen er så tydelig for borgerne, siger de to projektledere i Bydel Gamle Oslo.

”I borgerbudgetter er det borgerne, der bestemmer, hvordan pengene skal fordeles, og de har ’det sidste ord’ med os. I et andet projekt på platformen kom beboerne med forslag til navnet på et lokalt friområde. Navnet er vedtaget af politikerne i bydelsudvalget, og skal nu i offentlig høring,« siger de to projektledere tilfredse.

Men indrømmer projektlederne, der er selvfølgelig også mere komplekse problemer, som ikke er lige så nemme at løse, og som kræver en ny og dybere involveringsproces.

Som et eksempel fortæller Odilia Häussler Melbøe, at et af de første byudviklingsprojekter, de testede på platformen, bidrog til ny information om store interessekonflikter i et boligmiljø. Problematikken blev sat højere på dagsordenen, og bydelen er gået videre med andre former for deltagelse og borgerinddragelse, der var mere hensigtsmæssige i den sag, såsom en nabogruppe.

Strategi og systematik

Både ejerskab og stolthed over at kunne inddrage borgerne på nye måder skinner igennem hos de to projektledere. Det er ikke desto mindre klart, at en digital platform ikke kan stå alene.

Projektlederne er – sammen med en klar strategi, systematik og en løbende evaluering af hvert enkelt projekt – nøglen til bydelens succes med CitizenLab’s platform.

Bydelen arbejder ud fra seks strategiske principper, som sikrer sammenhæng og synergi mellem de forskellige involveringsmetoder. Den digitale platform er kun et af elementerne. Principperne, som er udarbejdet for områdefremme i bydelen, sikrer, at formålet med involveringen er tydeligt på tværs af interessenter, og at bydelen er tydelig for målgrupperne og de værktøjer og kommunikationskanaler, der er nødvendige for at komme i kontakt med målgrupperne. Bydelen nævner som eksempel på arbejdet, at de bruger ambassadører med forskellig kulturel baggrund og interesser i boligområderne og bydelen, som de arbejder tæt sammen med for at få flere forskellige stemmer til at deltage på platformen, i lokale workshops og andre borgerinddragelsesprocesser.

”Kombinationen af ​​forskellige involveringsmetoder, samt stærk fokus på at have supplerende kommunikationstiltag, er helt nødvendig for at få succes med digital borgerinddragelse. Vi har fokus på kvalitet og ikke kvantitet i vores projekter, og det tror vi kan være med til at påvirke borgernes engagement”, understreger Odilia Häussler Melbøe fra Bydel Gamle Oslo..

Tydelig kommunikation

Bydel Gamle Oslo har planlagt kommunikationstiltag for deres projekter på platformen, og de prioriterer kommunikation i de enkelte projekter. Både tekster og illustrationer skal være tydelige og engagerende, og der skal være en plan for, hvordan bydelen skaber opmærksomhed om projekterne, når de sættes i gang og undervejs i processen.

Her er de to projektledere særligt begejstrede for muligheden for at sende e-mails med status på projekterne direkte til deltagerne i de enkelte projekter, og det visuelle omkring tidslinjen, der viser, hvor i processen borgernes input er placeret. At kunne give god feedback til borgerne undervejs i processerne er noget, som Bydel Gamle Oslo i fremtiden ønsker at blive endnu bedre til i nye projekter.

Som følge af konstant nye teknologiske muligheder vil Bydel Gamle Oslo til enhver tid være i gang med at udvikle og afprøve nye innovative løsninger til borgerinddragelse i tråd med princip 6.

Vil du vide mere

Følg Bydel Gamle Oslo’s platform for ny inspiration til jeres borgerinddragelse (https://gamleosloinvolverer.no/nb-NO/) eller få en demonstration af mulighederne på CitizenLab’s platform. Du kan også få adgang til CitizenLab’s netværk af projektledere, der arbejder med digital borgerinddragelse verden over. Projektlederne på Citizenlab’s platforme i Norden mødes til løbende sparring og erfaringsudveksling 6 gange årligt. Interesseret i at høre mere – book et møde med en af ​​vores borgerinddragelsesspecialister.