Plannen maken is een belangrijke verantwoordelijkheid voor elke lokale overheid. Dit kunnen strategische plannen zijn die lokale prioriteiten bepalen. Klimaatplannen voor de lange termijn. Mobiliteitsplannen, waarin je de lokale verkeerssituatie bepaalt. Of misschien stadsplannen, met daarin de beslissingen om onze openbare ruimte op korte en langere termijn te transformeren.

Als je wil investeren in het groener, aangenamer en toegankelijker maken van de publieke ruimte, is het noodzakelijk om lokale inwoners bij die plannen te betrekken. Zo creëer je inclusieve plannen die beter aansluiten bij de noden van de inwoners. Laten we eens snel kijken waarom dat zo is.

De rol van participatie in het plannen van de publieke ruimte

Het lanceren van een participatietraject is geen kinderspel. Je hebt een duidelijk actieplan en een toegewijd persoon of team nodig om het proces te stroomlijnen. Maar de voordelen zijn talrijk: 

  • Publieke steun voor nieuwe beslissingen en plannen. Als inwoners het gevoel hebben dat hun mening gehoord wordt en meetelt in de besluitvorming, zullen ze sneller geneigd zijn het nieuwe beleid te steunen. Bovendien stijgt zo ook het vertrouwen in de (lokale) overheid, en zullen deze inwoners vaker opnieuw deelnemen aan participatietrajecten.
  • Betere, accurate beslissingen die zijn afgestemd op de diverse prioriteiten en behoeften van de community. Dankzij de veelzijdige feedback van diverse bevolkingsgroepen zet je je tijd en middelen efficiënter in.
  • Verhoogd maatschappelijk bewustzijn en meer onderling vertrouwen. Publieke participatie helpt ons om een sterke, hechte maatschappij te creëren waarin mensen met elkaar verbonden zijn en we samen aan onze buurten bouwen.

Inwoners zijn ervaringsdeskundigen— zij weten vaak precies hoe openbare ruimtes dagelijks worden gebruikt en wat er momenteel aan ontbreekt. Voor je investeert in dure en tijdrovende renovaties, is het daarom belangrijk hen om feedback te vragen.

Hoe je je community bij je plannen betrekt

Helaas is het delen van je plannen en het vragen om feedback niet genoeg om mensen echt bij je plannen te betrekken. Zelfs de meest gemotiveerde, betrokken inwoners zullen zich niet door een stadsplan van 300 pagina’s heen worstelen. Om waardevolle feedback te krijgen, moet je zorgen dat mensen voelen dat ze wél waardevol kunnen bijdragen. Gelukkig zijn er een paar manieren om dit te bereiken.

  • Geef context. Waarom wordt dit plan überhaupt opgesteld? Waarom is het belangrijk en wat zal het veranderen? Als je inwoners meeneemt in het belang van bepaalde beslissingen, zal je sneller hun aandacht trekken.
  • Maak het visueel. Deel je informatie? Experimenteer dan met infographics, interactieve kaarten, mind maps of andere visuele communicatiemiddelen. Zorg ervoor dat informatie snel en makkelijk te begrijpen is, want zo maak je het makkelijker om te participeren. 
  • Breek je plan op in kleinere, specifieke onderdelen. Werk je aan een plan voor vergroening? Deel dit plan dan op in specifieke buurten, bestaande groene locaties of relevante lokale gebieden. Zo kunnen inwoners gericht reageren op gebieden die voor hen het belangrijkst zijn.
  • Kies je participatiemethoden zorgvuldig. Sommige mensen willen zo graag hun stem laten horen dat ze geen genoegen zullen nemen met het invullen van een snelle enquête. Anderen willen misschien wel meedoen, maar hebben niet de tijd om deel te nemen aan een workshop. Als je het project opsplitst in verschillende participatiemethoden, zal je een breder en inclusiever publiek bereiken.
  • Kies voor een hybride aanpak. Online participatie is snel, toegankelijk en praktisch op afstand, terwijl offline participatie persoonlijke verbinding en samenwerking bevordert. Combineer beide methoden om een breder publiek te bereiken.
  • Zorg voor een duidelijke tijdlijn. Als je met een CitizenLab-platform werkt, kan je de tijdlijnfunctie gebruiken om de fasen van je project te structureren. Zo maak je het proces transparant, waardoor je de de juiste verwachtingen schept. 

Echt—het draait om meer dan alleen je inwoners om feedback vragen. Het draait erom dat je hen enthousiast maakt om mee te doen en om samen de publieke ruimte vorm te geven.

Lees meer over participatie en publieke planning: