Participativno budžetiranje je proces u kome članovi  zajednice odlučuju o načinu na koji će deo opštinskog ili gradskog budžeta biti raspoređen. Iako je sam postupak participativnog budžetiranja već dugo vremena poznat, on posebnu popularnost doživljava relativno nedavno. Primera radi, prvi projekat ovakve vrste u Americi, realizovao se 2009. godine u Čikagu, nakon čega se praksa počela širiti širom kontinenta. Sa druge strane, procesi participativnog budžetiranja su prisutni i u Republici Srbiji, a među opštinama koje su zajedno sa svojim građanima određivale način na koji će budžetska sredstva biti opredeljena nalaze se i Ruma, Sremska Mitrovica, Šabac, Vračar, Pančevo, Sombor, Pirot, Trstenik, Zrenjanin i Knjaževac.

U nastavku teksta, donosimo vam i nekoliko konkretnih saveta koji mogu pružiti dodatni uvid u postupak participativnog budžetiranja i doprineti efikasnosti i uspešnijoj realizaciji samog procesa.

6 načina kako iskoristiti prednosti participativnog budžetiranja:

1. Proces je važniji od novca. Prilikom pokretanja projekata participativnog budžetiranja, suštinski značaj nosi sam proces, a ne ukupan iznos sredstava koja se raspoređuju. Da bi pravilno rasporedili budžet, članovi zajednice se moraju okupiti i razmotriti ona pitanja koja su im najvažnija. Participativno budžetiranje je jedinstveni primer učenja kroz učešće, jer svim stanovnicima pruža priliku da spoznaju način na koji se donose odluke na lokalnom nivou.

2. Aktivirajte zajednicu. Proces participativnog budžetiranja pruža jedinstveno, edukativno iskustvo o načinu na koji lokalna samouprava funkcioniše, tako što zajednici daje stvarnu odgovornost.  On razvija građanske kapacitete i vrednosti, od čega svi imaju korist – bilo da se radi o pokretanju projekta u školi i angažovanju mladih od najranijeg uzrasta, ili radu sa širom zajednicom sa ciljem razvoja kulture angažovanja i izgradnje  poverenja.

3. Uvažite različite perspektive. Zajednica je skup različitih perspektiva, a svaka od njih nam može ukazati na značajna lokalna pitanja. Omladina svoj grad može doživljavati na potpuno drugačiji način od odraslih stanovnika. Primera radi,  mladi se u većem procentu mogu kretati peške i time doprineti razgovorima na temu pametnih ulica, mobilnosti i javnog prevoza. Isto važi i za druge grupe u  lokalnoj zajednici – na kraju krajeva, stanovnici predstavljaju oči i uši svakog grada i mogu odigrati ključnu ulogu u izgradnji bolje budućnosti – ako imaju načina da učestvuju u njenom planiranju.

4. Budite tamo gde su i ljudi. Participativno budžetiranje se može odvijati uživo ili putem interneta, a najbolji rezultati se obično dobijaju kombinacijom ova dva pristupa. Gradovi koriste različite metode kako bi stanovnike uključili u sam proces. Jedan od načina je direktno telefonsko kontaktiranje ili postavljanje štandova za glasanje na prometnim mestima – kao što su stanice gradskog prevoza ili veliki supermarketi. Grad Lankaster se, na primer, opredelio za distribuciju štampanih glasačkih listova u saradnji sa lokalnim preduzećima i stambenim zajednicama, kako bi se došlo do i do grupa građana koje čine izbeglice i stanovnici starijih generacija.

5. Brinite o zainteresovanim stranama. Razvijajte i negujte dobre odnose sa specifičnim grupama unutar zajednice, kao i sa različitim odeljenjima ili političkim akterima.  Angažovanje lokalnih lidera može imati vitalni značaj, jer njihovo učešće omogućuje da naš rad smestimo u kontekst koji odgovara potrebama sredine. Zahvaljujući tome, možemo prepoznati fine obrasce koji će nam ukazati na grupe koje pronalaze interes u određenim temama, pri čemu ih je nemoguće uočiti ukoliko nismo adekvatno upoznati sa odnosima u okviru zajednice kojoj se obraćamo. 

6. Budite spremni na ponavljanje. Participativno budžetiranje predstavlja kontinuiran proces učenja za one koji ga vode.  Vaš prvi projekat možda neće biti savršen, ali to je u redu sve dok ste spremni da učite i usavršavate se sa svakim novim ciklusom. Ne plašite se da ovaj put započnete malim koracima, kako biste imali dovoljno vremena da pravilno postavite očekivanja, uključite ljude u proces i blagovremeno prepoznate  slabe tačke ili ključne prioritete na koje je potrebno staviti fokus.

Želite da pokrenete projekat participativnog budžetiranja?

Ako vas zanima kako vam CitizenLab platforma može pomoći da ostvarite svoje participativne ciljeve, zakažite razgovor sa našim stručnjacima!