Edukativna snaga participativnog budžetiranja – 6 vrednih saveta

Participativno budžetiranje je proces u kome članovi  zajednice odlučuju o načinu na koji će deo opštinskog ili gradskog budžeta biti raspoređen. Iako je sam postupak participativnog budžetiranja već dugo vremena poznat, on posebnu popularnost doživljava relativno nedavno. Primera radi, prvi projekat ovakve vrste u Americi, realizovao se 2009. godine u...
Read Article

Sastanci zajednice i lokalni budžeti: Grad Gent nastavlja da ulaže u participaciju

Gent je prestonica belgijske provincije Istočna Flandrija. Poznat je po uređenim pijačnim trgovima i prelepom srednjovekovnom centru grada. Sa više od 260.000 stanovnika, Gent šarmantno kombinuje užurbanost metropole sa prijatnom atmosferom manjeg mesta. Budući da neguje dugogodišnju praksu građanske participacije, grad Gent ne samo da je nedavno upetostručio svoj budžet...
Read Article