Edukativna snaga participativnog budžetiranja – 6 vrednih saveta

Participativno budžetiranje je proces u kome članovi  zajednice odlučuju o načinu na koji će deo opštinskog ili gradskog budžeta biti raspoređen. Iako je sam postupak participativnog budžetiranja već dugo vremena poznat, on posebnu popularnost doživljava relativno nedavno. Primera radi, prvi projekat ovakve vrste u Americi, realizovao se 2009. godine u...
Read Article