CitizenLab-teamet har nu arbejdet hjemmefra i mere end en måned. Vi har alle set på, at land efter land pludselig lukkede ned på stribe og ofte med dramatisk indflydelse på deres økonomier – men det, der først var et spring ind i det ukendte, er nu blevet en ny slags normal. Konfronteret med krav om isolering, er virksomheder og offentlige myndigheder over hele verden blevet tvunget til at genopfinde den måde, de arbejder på og til at gå digitalt.

Kommuner er naturligvis ikke undtaget dette. Selv om de traditionelt er mindre parate til at forlade den analoge verden, har offentlige myndigheder og kommuner været nødsaget til at finde nye måder at kommunikere med borgerne på. I løbet af den seneste måned har vi set kommuner innovere hurtigere end nogensinde før og tilpasse sig nye omstændigheder, som ingen havde troet muligt. Er dette en forbipasserende tendens, eller er vi virkelig ved et vendepunkt for borgerinddragelse?

Borgerinddragelse – en nødvendighed

Indtil nu var lokale myndigheder fortsat stærkt afhængige af fysiske møder for deres inddragelsesprocesser. Borgerworkshops og -møder var stadig der, hvor de fleste debatter blev afholdt, beslutninger blev stemt på og ideer blev drøftet. De nylige krav om isolation har kastet lys over, hvor afhængige kommuner er af disse fysiske begivenheder: Under et webinar, hvor vi var vært for et par uger siden med hollandske embedsmænd, sagde 70% af deltagerne, at de havde planlagt mellem 3 og 10 borgerworkshops i de kommende måneder.

De pludselige ændringer, som vestlige demokratier oplever, tvinger kommuner til undvære denne vigtige offline mulighed. I stedet for at stoppe borgerinddragelse indtil videre, har mange kommuner i stedet valgt at flytte den online. Dette viser to ting: Et; at hurtig innovation absolut er muligt i kommunerne og at den aktuelle globale krise tjener som en katalysator for at eksperimentere med nye innovative demokratiske processer, hvilket kan føre til bedre og mere værdiskabende måder at inddrage borgerne på. To; at borgerinddragelse er vigtigt på lokalt plan, og at den ikke kan udskydes – selv på tidspunkter med en hidtil uset krise. Digitale platforme, som indtil i dag var godt supplement til de analog processer, bliver nu et centralt sted for dialog, debat og beslutningstagning, hvor borgerne hjælper med at finde løsninger på krisen og får indflydelse på ‘efter-krisen’ scenarier.

Da krisen først ramte, var nogle af de mest presserende ting, som lokale kommuner stod overfor, en tilstrømning af borgerinitiativer og solidariske tiltag. Disse individuelle tiltag skulle centraliseres og organiseres for at sikre, at lokalsamfundets mest presserende behov blev imødekommet, og at indsatsen blev fordelt effektivt. Den første funktion, vi udviklede og tilføjede til alle vores eksisterende platforme, var derfor en funktion til at koordinere og føre tilsyn med solidariske tiltag på lokalt plan, så borgerne i eksempelvis Linz, Rueil-Malmaison kunne tilbyde innovative løsninger og give byerne muligheder for at støtte disse individuelle initiativer. Uanset om det er maskefremstilling, indkøb til ældre pårørende eller online grupper for at opretholde socialt nærvær, har disse initiativer haft en konkret indflydelse på borgerne.


Solidarity projects on Rueil-Malmaison’s platform (France)

Teknologi til overvejelse

Lad os være ærlige. At gøre analoge borgerinddragelsesprocesser digitale er en stor udfordring for digitale platforme som CitizenLab. Selvom vi ved, hvordan vi organiserer afstemninger i større skala, samler input eller analyserer store mængder af borgerinput, har vores platforme indtil nu ikke haft den tekniske kapacitet til at muliggøre en dybdegående dialog og skabe grundlag for skabe konsensus mellem brugerne. Analoge møder gør det muligt at interagere ansigt til ansigt, mens online-platforme er designet til asynkron, skriftlig deltagelse.

At tackle dette er noget, der havde været på vores agenda længe før krisen ramte. Det nuværende presserende behov har overbevist os om, at vi har brug for at tilføje en online borgerinddragelses-funktion til vores platform – noget, der integrerer video, giver mulighed for diskussioner og hjælper beslutningstagere med at engagere sig direkte med borgerne. Udviklet for at imødekomme en-til-mange-dialog med lokale facilitatorer, der præsenterer via video og deler dokumenter, men også for at tillade diskussion i mindre “rum” eller grupper, øjeblikkelig afstemning og test af scenarier. Vi er klar over, at dette ikke er nøjagtigt det samme som fysiske møder på rådhuset, men skal det være det? Mange Civic Tech-aktører leder efter måder at tage overvejelser online på, og ethvert demokratisk eksperiment er et skridt i den rigtige retning.

Vores online workshop funktion er ved at blive udviklet for at sikre demokratisk kontinuitet – men den er ikke udelukkende bygget til krisen. Vi mener, at online-overvejelser ikke er en midlertidig løsning eller et kompromis. Vi ser det som en måde at nå et større, mere forskelligt publikum end stamgæsterne på et traditionelt møde på rådhuset. Vi mener, at det kan bruges i lokal skala, men også på regionalt, nationalt eller internationalt plan til at hjælpe grupper af borgere med at nå til enighed og træffe kollektive beslutninger.

Hvad er det næste?

De sidste par uger har været overvældende. Vi har set en branche, som vi troede, vi kendte tilpasse sig hurtigt igen, og vi var derfor også nødt til at udvikle os hurtigt. Vi ved, at dette ikke er afslutningen på rejsen. Lokale kommuner, embedsmænd og Civic Tech leverandører eksperimenterer og lærer i øjeblikket. I de kommende måneder undersøger vi mulige løsninger og taler med andre aktører på området for at indsamle innovative svar og forbedre vores kollektive viden. Lad os være i dialog om det!

Vores nye online-borgerworkshop-funktion introduceres i maj – men hvis du er interesseret, kan du komme i kontakt med os og prøve det allerede nu. Vi er også tilgængelige for en chat med alle kommuner eller public service-konsulenter, der gerne vil vide mere om digital borgerinddragelse.