Sermersooq Kommune i Grønland åbnede 1. marts for, at borgerne via kommunens borgerinddragelsesplatform kunne stille borgerforslag direkte til kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg i kommunen.

Nu er cirka 20 procent af kommunens borgere registreret på platformen. De sidste 10 procent har registreret sig efter kommunen lancererede muligheden for at stille og støtte borgerforslag. Der er 23.000 indbyggere i kommunen.

Allerede indenfor de første 8 dage havde det første borgerforslag fået opbakning nok til at blive sat på dagsordenen i kommunalbestyrelsen i Sermersooq kommune som bl.a. inkluderer hovedstaden Nuuk. Forslaget handler om en ny mountainbike rute. Tre andre forslag har siden også fået opbakning fra over 250 borgere og kommer dermed også på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. I alt er der stillet 40 forslag på 3 måneder, mens omkring 2000 borgere enten har kommenteret eller stemt på borgerforslagene. Særligt har forslagene kredset om kultur og fritidsområdet.

En mountainbike sti rundt om Lille Malene var et af de første borgerforslag, som nåede grænsen

En fælles indgang til dialog

– Interessen har overgået selv vores vildeste forventninger, og der har været et stort engagement fra flere dele af kommunen og fra meget yngre borgere, end vi er vant til at se i debatten og på vores borgermøder. Det har virkelig været positivt.

Kathrine Weinreich, borgerinddragelseskonsulent i Sermersooq

Især betyder det meget for en af verdens største kommuner, at platformen understøtter inddragelsen også i de mange mindre bygder udenfor Nuuk. Kommunen dækker et areal på størrelse med Frankrig.

– Det giver rigtig god mening, at vi har samlet kommunens egne forslag og projekter samme sted som borgerforslagene. På den måde kan borgerne på et og samme sted tage stilling til de projekter, kommunen gerne vil have input til og samtidig selv stille med deres egne borgerforslag. Det tror jeg, er årsagen til at så mange borgere har tilmeldt sig platformen i vores kommune, siger Kathrine Weinreich.

Let at få synergi

Parlamentet på Grønland har ikke åbnet for borgerforslag endnu, så kommunen nyder også godt af nyhedens interesse. I Danmark har lidt under en tredjedel af kommunerne åbnet for borgerforslag, men nogen steder har det været svært for borgerne at samle opbakning til forslagene hos andre borgere, da forslagene mangler synlighed efter de første delinger på sociale medier.

Derfor kan det give værdi at samle kommunens borgerinddragelsesprocesser og muligheden for at stille borgerforslag på den samme platform. Det skaber interesse og synergi mellem kommunens projekter og borgernes forslag – og kan dermed være med til at engagere flere i den demokratiske debat i kommunen.

– Platformen gør hele processen meget transparent for borgerne. Det er nemt at se alle borgerforslagene, og vi kan som forvaltning nemt kommunikere fremdriften på borgerforslagene på platformen, siger Kathrine Weinreich.

– Jeg vil helt klar anbefale at integrere muligheden for borgerforslag på platformen, det er super enkelt at slå til, siger Kathrine Weinreich.