CitizenLab is fier dat het de opdracht is gegund van twee raamovereenkomsten van de Vlaamse Overheid en C-Smart. Dit betekent dat Vlaamse overheden sneller en voor vaste voorwaarden een digitaal participatieplatform kunnen lanceren met behulp van CitizenLab, zonder het doorlopen van aanbestedingen.

Zoals te lezen in de bestuurlijke beleidsnota wordt er vanaf heden in Vlaanderen ingezet op kennisopbouw, ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten. Onderdeel hiervan is een vernieuwing van het inspraakmodel en de invoering van een digitaal inspraakplatform. Beide raamovereenkomsten geven daarom invulling aan deze ambitie. De Vlaamse Overheid deelt hier algemene informatie over wat een raamovereenkomst kan betekenen voor gemeenten.

De twee raamovereenkomsten

De Vlaamse Overheid heeft CitizenLab de opdracht gegund van het digitaal inspraakplatform voor de raamovereenkomst voor belanghebbendenonderzoeken via een digitaal inspraakplatform.

Dit contract, met een looptijd van 4 jaar, is geïnitieerd om Vlaamse overheden te ondersteunen met participatief beleid en om nieuwe vormen van dialoog tussen burger en overheid te stimuleren. Bijbehorende gemeenten hebben hier toegang tot de voorwaarden van deze specifieke raamovereenkomst.


C-Smart heeft CitizenLab de opdracht gegund van digitaal participatieplatform voor de raamovereenkomst burgerparticipatie: een digitaal participatieplatform en burgerpanels.

Deze overeenkomst heeft eveneens een looptijd van 4 jaar. Lokale overheden kunnen hier meer informatie vinden de specifieke voorwaarden van deze raamovereenkomst.

CitizenLab als aanbieder

Voor beide partijen was het een belangrijk pluspunt dat het CitizenLab participatieplatform “een brede waaier aan inspraakmethoden aanbiedt”, een gemakkelijke gebruikservaring heeft – voor zowel burger als overheid – en dat het configureerbaar is aan de noden van overhedeb. Binnen beide raamovereenkomsten kunnen aanbestedende overheden gebruik maken van de diverse participatiemethoden op het platform, zoals ideeën verzameling, burgerbegrotingen, referendums, burgervoorstellen en bevragingsmodulen.

Mede-oprichter van CitizenLab en Business Development Lead Aline Muylaert is blij met de kansen die de twee Vlaamse raamovereenkomsten bieden:

Deze raamovereenkomsten tonen dat overheden inzien dat online inspraak onontbeerlijk is in de hedendaagse lokale democratie. We zijn de Vlaamse Overheid en C-Smart dankbaar voor de erkenning van ons participatieplatform en hopen dat deze overeenkomsten overheden stimuleren om verder te investeren in de digitale dialoog met haar burgers. CitizenLab kijkt ernaar uit om de komende jaren met nog meer Vlaamse overheden samen te gaan werken om digitale participatie te lanceren.”

Wat betekent dit voor Vlaamse overheden?

Aangesloten Vlaamse overheden kunnen per direct gebruik maken van de raamovereenkomsten. Wij vertellen je met plezier meer over het platform, de vastgelegde voorwaarden en de exacte diensten waar CitizenLab mee kan ondersteunen. Je kan contact met ons opnemen door te mailen of door een gepersonaliseerde demo in te plannen. Vermeld hierbij even of jullie binnen een van de raamovereenkomsten vallen, zodat wij jullie onder de juiste voorwaarden verder kunnen helpen!

There are currently no comments.