We hebben de middelen om een sterke digitale omgeving te bouwen waar stedelingen met elkaar in verbinding kunnen staan. Dit opent de mogelijkheid om onze collectieve expertise aan te spreken. Dus, waarom schuiven we nog steeds een institutionele klasse van professionals naar voren bij het oplossen van hedendaagse uitdagingen? De burgerexperten brengen verandering.

Vragen Over Legitimiteit

Het consumentenparadigma is over en uit. De ruimte voor actieve participatie heeft zich geopend en mensen gebruiken het dagelijks. Vandaag hebben we de middelen om onze expertise te collectiviseren om allerhande problemen op te lossen.

In dit artikel zullen we de waarde van een institutionele klasse van professionals bij het oplossen van dagelijkse problemen evalueren. Maar eerst, wat is een professional?

De Professionals

Een professional is een persoon die geacht is om de legitieme middelen en kennis te bezitten om adequaat om te gaan met een specifiek probleem.

Het huidige paradigma is gebouwd op de prioriteit van individuele expertise, die hulp kan krijgen door collectieve samenwerking met andere professionals.

Instituties zijn opgericht om adequaat om te gaan met de communicatieve problemen die opduiken bij het verbinden van deze professionals met elkaar. Dit gebeurt meestal offline, in een gespecificeerde lokatie met een specifieke focus op een bepaald probleem.A connected world

Nu hebben we echter de middelen om mensen die verschillende types expertise bezitten te verbinden met elkaar. We kunnen een brede waaier aan kennis aanspreken en deze efficiënt inzetten, van de goed geïnformeerde expert tot de gemotiveerde amateur.

De Burgerexperten

De voorgaande communicatieve functie van instituties kan efficiënter; online en zonder institutionele banden. Dit proces heet de democratisering van expertise. De vraag is nu: werkt dit? Is de collectieve expertise van alle types individuen samen beter dan de kennis van een particuliere groep van experten?

De democratisering van expertise is een proces dat de collectieve kennis verzamelt van alle lagen van de samenleving om hedendaagse uitdagingen aan te pakken.

Het antwoord lijkt ‘ja’ te zijn. Bijvoorbeeld, Wikipedia toont aan dat een encyclopedie gemaakt door amateurs, steunend op hun actieve participatie, een grotere, meer up-to-date en een zo goed als even accurate verzameling van kennis opbouwt als de Encyclopædia Brittanica (Nature, 2005).

De collectieve participatie van amateur — en expert gebruikers genereert waarde. De legitimiteit van professionals die exclusief omgaan met specifieke problemen lijkt onterecht. Na dit succes vast te stellen op publiek niveau, hebben we nood aan platformen die toestaan aan participanten om ook deze waarde te creëren op burgerlijk niveau.

De exclusieve rechten geven aan een institutionele klasse van professionals om met dagelijkse problemen om te gaan was niet de beste manier. Het was de enige manier. Maar nu niet meer.

Burgerexperten CitizenLab
Participatie via mobiel zal sterk toenemen in de komende jaren.

De democratisering van expertise op een bestuurlijk niveau verhoogt niet enkel haar legitimiteit, maar ook haar efficiëntie. Het houdt de belofte in van een toekomst van co-creatie, van een bestuur dat in direct contact staat met haar burgers, van de mogelijkheid tot reële participatie.

Paradigmawissel

Dus, laten we onze persoonlijke expertise aanspreken en het collectief delen. Laten we de limieten op het gebruik van kennis verwijderen en haar kracht toepassen op economisch, sociaal en politiek vlak. Maar vooral, laten we het paradigma wisselen: de collectieve expertise van burgers eerst, met hulp van de individuele expertise van professionals.