In deze gids vind je:

  • Belangrijke lessen uit onze eigen ervaring in het begeleiden van participatieprojecten
  • Inzichten van participatiemedewerkers

Er is geen gouden regel voor succesvolle (digitale) participatie, maar er zijn wel richtlijnen die hun waarde voor het bereiken van participatiedoelstellingen al ruimschoots hebben bewezen. Met de kennis en tips in deze gids kan je als lokale overheid meteen aan de slag.

E-BOOK

Tips voor online burgerparticipatietrajecten - gratis gids

Lokale overheden over de hele wereld delen vaak dezelfde zorgen als het gaat om online burgerbetrokkenheid. Hoe bereik je een divers publiek? Hoe organiseer je je het best intern? Hoe zorg je voor vertrouwen? Deze gids geeft praktische antwoorden op de meest voorkomende vragen van steden en gemeenten die hun burgers digitaal willen betrekken.

Ontvang deze gratis gids in pdf-formaat

Bedankt. Alvast veel leesplezier!
Download gids
Oops! Something went wrong while submitting the form.