Case Study

Hasselt vernieuwt park met buurtbewoners

Hasselt is een bruisende stad met meer dan 75,000 inwoners en hoofdstad van de Belgische provincie Limburg. Men is er altijd vooruitstrevend geweest op vlak van participatieve democratie maar toch wou de lokale overheid haar huidige offline aanpak verbreden door ook digitaal te gaan.

77783
Inhabitants
Belgium
Country
Ze gebruikten CitizenLab om beleidsmakers en burgers partners te maken in de co- creatie van hun stad. Het uiteindelijke resultaat was dat ze “meer mensen - in het bijzonder de jongere burgers - dan ooit tevoren bereikten en van hen veel goede ideeën verzamelden.”

Context

Hasselt is een bruisende stad gelegen in het noord-oostelijke deel van België. De bevolking - meer dan 75.000 inwoners - is divers en bestaat uit studenten van de plaatselijke universiteit UHasselt. Hasselt is altijd toekomstgericht geweest in termen van participatieve democratie, maar de lokale overheid was op zoek om haar huidige offline benadering digitaal uit te breiden.

De stad besloot om CitizenLab te gebruiken om de burger te betrekken in de vernieuwing van het grootste stadpark, Kapermolenpark. Schepen voor jeugd en milieu, Valérie Del Re, nam de leiding van het project.

Haar doel met online participatie is om beleidsmakers en burgers partners te maken in de co-creatie van de stad aangezien “iedereen een verantwoordelijkheid heeft om deze leefbaarder te maken”.

Opzet

Eerst definieerde men de omvang van het project en de thema’s die zouden worden gebruikt op het platform om de discussies over de parkvernieuwing te structureren.

Dan wezen ze de extra werklast toe binnen de afdeling van milieu en jeugd. De adoptie van het platform ver- oorzaakte geen problemen binnen de administratie. Valerie Del Re was zelfs “verrast over hoe gemakkelijk het was [om het platform te gebruiken]” en de diensten gingen ermee aan de slag zonder enige voorafgaande training.

Lancering

De kick-off fase van het platform is cruciaal omdat de burgers moeten worden geïnformeerd dat het platform online staat. We hielpen de stad bij de lancering van het platform door krachten te bundelen op gebied van communicatie met behulp van onze sociale media, websites en nieuwsbrieven.

Het resultaat was overtuigend: de teller van het aantal geregistreerde gebruikers stond na slechts 1 maand op 144. De ideeën stroomden binnen op het platform en sommige gebruikers deelden ze zelfs op hun persoonlijke Facebook-pagina.

Moderatie

De schepenen vreesden aanvankelijk dat ze “enkel negatieve ideeën“ zouden krijgen, maar al snel beseften ze dat dat niet het geval was. Valerie Del Re merkte op dat “mensen elkaar inspireren”, en dat het “veel goede ideeën opleverde die we zijn zeker gaan gebruiken”.

Bovendien merkte ze ook op dat “een heuse zelf-moderatie aan de gang was”. Een burger stelde bijvoorbeeld voor een deel van het park te vervangen door parkeerplaats. Dat idee werd sterk naar beneden gestemd door de hele gemeenschap.

Finale Selectie en feedback

Ze besloten dat het online en offline overleg en ideeverzameling een periode van 3 maanden zou duren. Daarna hebben we hen geholpen soortgelijke ideeën te hergroeperen in clusters om een duidelijk overzicht van de populaire voorstellen te krijgen.

Ze hergroepeerden 42 van de 105 ideeën in 8 voorstellen die dan verder worden besproken door het bestuur. Deze 8 voorstellen, met de selectiereden en de onderliggende ideeën, werden transparant op het platform geplaastt. Met behulp van CitizenLab, waren ze in staat om elk idee feedback te geven met minimale inspanningen.

Resultaten

In 4 maanden tijd, werden de volgende resultaten behaald:

1.800 maandelijkse bezoekers

385 geregistreerde burgers

105 voorstellen

1.550 stemmen

195 reacties

Volgende stappen

De definitieve selectie en de gekozen projecten worden momenteel besproken door de gemeenteraad. De keuze wordt gemaakt op basis van de haalbaarheid en budget van het voorstel.

Hasselt is nu van plan om het platform te gebruiken voor alle parken in de stad en ook voor een jongerenproject in verband met de plaatselijke sportclubs.

Photos of team members

Schedule a demo

Find out why 300+ governments and organizations
are using CitizenLab.

Book a call with one of our expertsChat with an expert