Case Study

Geel betrekt bewoners online bij her

Geel is een stad met bijna 40.000 inwoners gelegen in de Kempen. De stad heeft een landelijk karakter en dat spreekt veel gezinnen aan. Het stadsbestuur werkt daarom sterk aan een zinvolle invulling van de openbare ruimte om het landelijke karakter te kunnen behouden.

38808
Inhabitants
Belgium
Country
Geel is een stad met bijna 40.000 inwoners gelegen in de Kempen. De stad heeft een landelijk karakter en dat spreekt veel gezinnen aan. Het stadsbestuur werkt daarom sterk aan een zinvolle invulling van de openbare ruimte om het landelijke karakter te kunnen behouden. Bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wilden ze op een open en transparante manier te werk gaan. benaderden ze CitizenLab om hen bij deze uitdaging bij te staan.

Context

De stad Geel is een stad met bijna 40.000 inwoners gelegen in de Kempen. Demografisch is Geel een jonge stad, aangezien het inwonersaantal er de laatste decennia sterk is gestegen. De stad heeft een landelijk karakter en dat spreekt veel gezinnen aan. Het stadsbestuur werkt daarom sterk aan een zinvolle invulling van de openbare ruimte om het landelijke karakter te kunnen behouden.

Bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wilden ze op een open en transparante manier te werk gaan. Deze aanpak werkte in het verleden zeer goed en bestond vooral uit fysieke infomomenten. De stad besefte dat ze, om deze groeiende jonge populatie te kunnen bereiken, ook sterker moest inzetten op digitale kanalen. Sociale media werden ingezet maar dit bleek niet de meest ideale manier te zijn om aan co-creatie te doen.

Uiteindelijke benaderden ze CitizenLab om hen bij deze digitale uitdaging bij te staan. Alle bewoners moesten samen — zowel digitaal als — kunnen nadenken over de toekomst van hun woon- en leefomgeving. In de verschillende dorpen en in het stedelijke gebied van Geel werden vervolgen in de loop van juni 2016 infomarkten georganiseerd. Daarnaast werd het CitizenLab platform ingezet om burgers ook digitaal te laten meedenken. Bij beide aanpakken moest er een sterke focus zijn op het geografische aspect.

“Deze nieuwe digitale aanpak is sterk complementair aan onze traditionele aanpak van de infomarkten. We zijn blij dat we hiermee een ander en jonger publiek hebben bereikt. Ook de feedback en ideeën waren zeer kwalitatief en toekomstgericht.”

Kristien Luyckx, diensthoofd communicatie bij de Stad Geel

Opzet

Stad Geel besloot de zes thema’s binnen het ruimtelijk structuurplan te gaan gebruiken. Aangezien het ging over een ruimtelijk structuurplan, moesten ook de verschillende dorpen en wijken van Geel een plaatsje krijgen op het platform.

Voor de vormgeving hielpen we de stadsdiensten bij:

- Het aanbrengen van de visuele identiteit van de stad op het platform, door o.a. lettertype, coverfoto, kleuren, logo, en meer te wijzigen;

- Het integreren van een introductievideo op de startpagina; 

- Het plaatsen van zogenaamde dummytekst en verhelderende informatie voor de burgers.

Lancering

Stad Geel bracht de burgers via verschillende kanalen op de hoogte van de participatie-initiatieven rond de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Enerzijds werden er flyers verspreid en werd er een bericht geplaatst in het stadskrantje. Ook lokale pers werden aangeschreven. Digitaal werd ingezet op sociale media (Twitter en Facebook), nieuwsberichten op de website en nieuwsbrieven.

Moderatie

De moderators van het platform in Geel beseften dat burgers houden van een snelle opvolging wanneer ze een idee of reactie plaatsten. Door CitizenLab’s email notificaties werden zij continu op de hoogte gehouden van de activiteit op het platform. Zo konden ze steeds meteen reageren wanneer dit gewenst was.

De geautomatiseerde wekelijkse nieuwsbrieven hielden de geregistreerde burgers geïnformeerd over recente activiteiten zoals de meest populaire ideeën. Via deze weg werd de gebruikers ook gevraagd andere burgers uit te nodigen.

Resultaten

In 2 maanden tijd werden de volgende resultaten behaald:

1.200 maandelijkse bezoekers

112 geregistreerde burgers

84 voorstellen

328 stemmen

79 commentaren

Conclusie

Opvallend bij het platform van de Stad Geel is dat er een hoog aantal ideeën werd geplaatst in vergelijking met de gebruikersbasis. De geëngageerde gebruikers waren goed op de hoogte van de achtergrond en dit droeg bij aan de hoge kwaliteit van voorstellen en discussies. De beheerders van het platform prezen de gebruiksvriendelijkheid van de tool. Zij volgden de activiteit op het platform namelijk van zeer kort op. Ook het dashboard met demografische inzichten voegde voor hen veel waarde toe.

Photos of team members

Schedule a demo

Find out why 300+ governments and organizations
are using CitizenLab.

Book a call with one of our expertsChat with an expert