Case Study: een golf aan ideeën in Leuven

POPULATION
101 400
TYPE
Large Cities

Na steden als Kortrijk en Mol heeft nu ook Leuven (101.000 inwoners) de smaak voor burgerparticipatie te pakken.

Met de leuze “Leuven, maak het mee” richt de Vlaams-Brabantse hoofdstad zich tot haar inwoners. In juni 2019 lanceerde het Leuvense stadsbestuur een grootschalige participatiecampagne om ideeën te verzamelen over de toekomst van de stad. Aan het eind van het traject zullen deze burgerideeën de basis vormen van het strategische meerjarenplan. Hierin worden de prioriteiten voor de komende jaren (2019–2025) vastgelegd.

Burgerparticipatie is een prioriteit voor Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani. “Burgerparticipatie is iets waar we de komende jaren volop in willen investeren, ook na deze campagne. Dat is voor mij enorm belangrijk. Elke Leuvenaar heeft een stem, en die willen we graag horen. Zo gaan we als betrokken en geëngageerde gemeenschap een rooskleurige toekomst tegemoet,” laat de burgemeester weten.

Fase 1: ideeën verzamelen

In de eerste fase, die liep tot en met 9 juli 2019, konden Leuvenaars naar hartelust hun ideeën voor een groener en aangenamer Leuven op het platform achterlaten. Na afronding van de ideeënfase blijkt dat maar liefst 2000 ideeën van burgers werden verzameld. Dat wil zeggen dat zo’n 2% van alle inwoners in Leuven-stad en deelgemeenten Kessel-Lo, Heverlee en Wilsele actief deelnamen aan het participatieproject en hun idee op het platform achterlieten. Meer bomen, veiligere fietspaden, spelotheken en openlucht fitnesstoestellen – het zijn maar enkele van de ideeën die een mogelijke blik werpen op de toekomst van Leuven

“Het doet me oneindig veel plezier dat zoveel mensen hun stem lieten horen en hun idee met ons deelden. De talrijke positieve ideeën maken ons beleid sterker, en zorgen ervoor dat we prioriteiten kunnen stellen die de werkelijkheid weerspiegelen. Het gebruiksvriendelijk en overzichtelijk platform dat Citizenlab ontwikkeld heeft, heeft zeker bijgedragen tot het succes van ‘Leuven, maak het mee’.”
Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven

Nu we het over ideeën hebben, dringt zich de volgende vraag op: waar liggen de Leuvenaars wakker van? Welke thema’s houden hen bezig, en op welke vlakken zien ze verbetering mogelijk? Als we naar de statistieken kijken, zien we dat de 5 populairste en meest besproken thema’s vrij algemene en overkoepelende problemen aanhalen. Het grootste aantal ideeën werd namelijk verzameld onder de thema’s van mobiliteit, publieke ruimte, natuur en biodiversiteit, huisvesting en duurzame ontwikkeling.

Aan het einde van de ideeënfase telde het platform maar liefst 3.007 registraties, 2.208 ideeën en 2.210 reacties.

2. Fase 2: Alle ideeën onder de loep nemen

Nu alle ideeën verzameld zijn is het tijd voor de volgende fase. Deze zomer zal het stadsbestuur, bijgestaan door experts in de relevante sectoren, alle ideeën nauwkeurig analyseren. Hoeveel kost een bepaald idee? Sluit het aan bij de ideeën van andere Leuvenaars?

De gebundelde ideeën worden voorgelegd aan en beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen. Burgers krijgen steeds openbare feedback op hun ideeën, of het idee nu effectief wordt doorgevoerd of niet. Zo bouwt Leuven verenigd aan een toekomst waar iedereen achter kan staan. “Ik wil van Leuven een stad maken waar er plaats is voor innovatie, democratische experimenten en nieuwe projecten,” zegt Ridouani. Amen!

Zin om zelf van start te gaan met een burgerparticipatieproject in jouw stad of gemeente? Contacteer onze experten of raadpleeg onze gratis hulpbronnen voor meer informatie.

Deel deze case study

Vergelijkbare praktijkvoorbeelden

Over 65 governments and 15,000 citizens
are already using CitizenLab to build their policy together
Photos of team members

Try it for yourself. 

Discover the product with one of
our participation experts.

Schedule a demoChat with an expert