Harelbeke pakt meerjarenplanning gefaseerd aan met CitizenLab-platform

POPULATION
27500
TYPE
Small & Medium Cities

De Stad Harelbeke gebruikt het CitizenLab-platform om zowel personeel (intern) als burgers (extern) in debat te laten gaan rond de prioriteiten voor de stad. Via een stapgewijze aanpak betrekken ze verschillende doelgroepen bij de opmaak van een breed inspraakproces.

De Stad Harelbeke gebruikte het CitizenLab-platform om personeelsleden intern in debat te laten gaan rond de prioriteiten voor de stad en ging daarna een eerste keer publiek met een ‘tevredenheidsonderzoek’ bij de burgers in de vorm van enquête.

Binnen elke tijdslijnfase kiest Harelbeke voor een andere 'mate van inspraak': enquête, open ideeën, enquête, reacties en stemmen

Uitdaging en doelstelling

De dienst strategische planning van de Stad Harelbeke ging op zoek naar een laagdrempelige manier om met het stadspersoneel in interactie te laten gaan over de toekomst van de stad. Teveel ideeën en verslagen zorgden ervoor dat niet alle diensten even betrokken waren. De bedoeling was dus vooral om het personeel meer te betrekken bij de opmaak van het strategische meerjarenplan. Omdat het  SDG’s al bekend waren, werd de input aan deze gedeelde thema’s opgehangen. Via een online enquête werd nadien – als eerste stap in het publieke proces – het grotere publiek betrokken.

Methode

Een eigen visuele identiteit met een duidelijke slogan en een herkenbare huisstijl helpen om meer mensen online te betrekken

Resultaten

De dienst communicatie en strategische planning van de Stad Harelbeke apprecieert vooral de makkelijke manier waarop je een proces via het platform kunt visualiseren. De tijdslijnfunctie, zowel als de manier waarop je per fase de inspraakmethode (ideeën toevoegen, stemmen, reageren, ...) kan kiezen.

Het gebruiksgemak om zowel het proces op te zetten als de hulp bij de  analyse zijn de pluspunten. Dat er op zulke korte tijd zo gemakkelijk zoveel personeel kon worden betrokken bij een proces dat anders via e-mail moet gebeuren, overtrof van bij het begin de verwachtingen. De kwalitatieve input vanuit de eerste fase, zal nu ook toestaan om de rest van het proces goed te onderbouwen.

"Het online inspraakplatform helpt ons om zowel intern ons personeel als extern onze bewoners gemakkelijk te betrekken bij het beleid van de stad. De technische mogelijkheden zijn groot,en van het team van CitizenLab krijgen we professionele en strategische ondersteuning." - Ellen Vandeputte, strategisch planner Stad Harelbeke

De inspiratienota 'Goeiemorgen Harelbeke', opgehangen aan de Sustainable Development Goals, wordt als basis gebruikt om het proces nu te verbreden en ook alle burgers te betrekken.

[ laatste update: 18 september 2018 ]

Deel deze case study

Vergelijkbare praktijkvoorbeelden

Over 65 governments and 15,000 citizens
are already using CitizenLab to build their policy together
Photos of team members

Schedule a demo

Find out why 300+ governments
are using CitizenLab.

Book demoChat with an expert