Stopnie zaangażowania i “drabina uczestnictwa”

Społeczności na całym świecie przejawiają rosnącą potrzebę bezpośredniego udziału w podejmowaniu decyzji zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnonarodowym. Zaangażowanie społeczności lokalnych staje się coraz częściej istotnym elementem funkcjonowania samorządów. I nie chodzi tylko to, że jest to nieodłączny element systemu demokratycznego, ale również dlatego, że – jak się okazuje...
Read Article

COVID-19: Jesteśmy, by pomóc

Samorządy lokalne znajdują się na pierwszej linii obrony przed skutkami kryzysu COVID-19. Administracja publiczna, lokalna służba zdrowia i osoby udzielające pierwszej pomocy znajdują się pod ogromnym obciążeniem, a ich wysiłki stanowią istotną część pomocy w spowolnieniu epidemii. W miarę jak zwiększają się środki bezpieczeństwa i upowszechniają się środki izolacji, (samo-)rządy...
Read Article

Studium przypadku: 10 000 mieszkańców bierze udział w cyfrowym referendum w Kortrijk

W październiku 2019 roku w mieście Kortrijk (76 265 mieszkańców) odbyło się pierwsze cyfrowe referendum we Flandrii. Pytanie: “Czy zgadzasz się, że centrum Kortrijk powinno być wolne od samochodów przez ustaloną niedzielę każdego miesiąca?” Mieszkańcy Kortrijk (od 16 roku życia) mieli tydzień na podjęcie decyzji. Po wpisaniu krajowego numeru rejestracyjnego...
Read Article

CitizenLab w Polsce!

Do Pań i Panów prezydentów miast i burmistrzów,Do radnych rad miejskich, rad dzielnic i rad osiedli,Do ekspertek i ekspertów ds. partycypacji obywatelskiej,Do aktywistek i aktywistów ruchów miejskich, Pragnę notyfikować miastom i samorządom lokalnym istnienie CitzenLab Polska – zintegrowanego narzędzia e-partycypacji. CitizenLab to sprawdzony zestaw narzędzi zapewniających dwukierunkową komunikację – realizację...
Read Article