Stawiając czoła wyzwaniu jakim jest przystępne cenowo mieszkalnictwo, kanadyjskie miasto Vancouver oddało inicjatywę decyzyjną tam, gdzie jej miejsce: swoim mieszkańcom. 2 530 746 mieszkańców Vancouver zostało poproszonych o podzielenie się swoimi pomysłami dotyczącymi podziału szacowanego na 30 milionów kanadyjskich dolarów dochodu z podatku od pustych domów. W odpowiedzi na apel oddano ponad 5 500 głosów i 450 komentarzy, co dało początek owocnej debaty z mieszkańcami.

Wyzwanie: Poprawa dostępności przystępnych cenowo mieszkań w Vancouver

“Strategia na rzecz mieszkalnictwa w Vancouver” jest częścią rządowej polityki walki z rosnącymi cenami i czynszami nieruchomości w Vancouver. Celem podejmowanych w jej ramach inicjatyw jest zwiększenie podaży domów na wynajem i zwrócenie pustych lub nie w pełni wykorzystanych nieruchomości z powrotem do puli wynajmu, aby służyły jako przestrzeń do życia lub pracy.

Najbardziej znaczącym z działań rządu był podatek od pustych domów, który nakładał na niewykorzystywane nieruchomości podatek w wysokości 1% ich szacowanej wartości. Ostatecznie, 4,6%, czyli ponad 8 481 nieruchomości została uznanych za podlegające opodatkowaniu.

Rozwiązanie: Generowanie i reinwestowanie funduszy

W pierwszym roku działalności, podatek od pustych domów wygenerował łączne przychody w wysokości 30 milionów dolarów. Po odliczeniu początkowych kosztów wdrożenia, cały przychód netto jest reinwestowany w przystępne cenowo mieszkania.

W duchu demokracji i zaangażowania obywatelskiego, obywatele zostali zaproszeni do przedstawienia swoich pomysłów co do tego, jak sprostać wyzwaniu, jakim jest zapewnienie przystępnych cenowo mieszkań.

Rezultat: Miasto napędzane kreatywnością mieszkańców

W odpowiedzi na apel miasta otrzymano ponad 5 500 głosów, 450 komentarzy od 6 500 nowo zarejestrowanych użytkowników. Wśród mieszkańców przeważały głosy za zwiększeniem liczby mieszkań spółdzielczych, budową mieszkań czynszowych oraz zakupem większej ilości gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w przystępnych cenach.

W końcowej fazie, CitizenLab pomógł władzom miasta Vancouver w zgrupowaniu podobnych pomysłów i wyciągnięcie cennych wniosków na temat zachowań wyborczych. Wiedza to potęga, a w tym przypadku również rozwój.

Pomysły na zagospodarowanie Podatku od Pustych Domów w ujęciu klastrowym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz zobaczyć, jak może wyglądać udział obywateli w Twojej gminie? Nasi eksperci chętnie pokażą Ci, jak działa platforma.