Grand Paris Sud (346 826 mieszkańców), międzygminna jednostka administracyjna na południe od Paryża, postanowiła zakasać rękawy i wziąć się do pracy w związku z postępującymi i zauważalnymi zmianami klimatycznymi. W duchu demokracji postanowili zasięgnąć opinii tych, którzy wiedzą najlepiej: obywateli.

Od początku 2019 roku, Grand Paris Sud współpracował z CitizenLab, aby zwiększyć udział obywateli w trzech najważniejszych dziedzinach: klimat, kultura i jazda na rowerze. W końcu 2019 roku miasto ponownie skonsultowało się z mieszkańcami, by podjąć kwestie klimatyczne w kontekście kampanii “Stand Up For the Climate”.

Pierwsze wyzwanie: potrójne konsultacje

W pierwszej kolejności, region przeprowadził badanie dotyczące stworzenia planu klimatycznego. Aglomeracja chciała połączyć siły w celu sprostania wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i ograniczeniem skutków globalnego ocieplenia.

Terytorialny Plan Ochrony Klimatu jest strategicznym i operacyjnym planem mającym na celu określenie głównych kierunków działań w ważnych kwestiach klimatycznych, czystego powietrza i energetycznych. W ciągu najbliższych sześciu lat plan ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Przy wsparciu platformy uczestnictwa obywatelskiego, aglomeracja zasięga opinii swoich obywateli i specjalistów w celu określenia głównych priorytetów w tym zakresie.

Równolegle do tego planu, władze promują jazdę na rowerze jako efektywną, ekonomiczną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla korzystania z samochodów lub transportu publicznego. W tym celu oceniono wydajność sieci rowerowej, możliwości parkowania rowerów, usług dla rowerzystów itp. Cyfrowy plan rowerowy umożliwił obywatelom dzielenie się swoimi pomysłami na temat ruchu rowerowego i mobilności za pośrednictwem platformy CitizenLab.

Dzięki prostej geolokalizacji, mogli oni ” umieścić ” swoje pomysły bezpośrednio na mapie regionu. W ten sposób dodawali uwagi na temat pewnych kwestii związanych z mobilnością, które chcieli poruszyć. Ta innowacyjna technologia szczególnie przyciągnęła uwagę obywateli i wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa i mobilności w aglomeracji. W sumie, ponad 400 mieszkańców wzięło udział w szeroko zakrojonych konsultacjach proponując takie projekty, jak nowe stacje pompowania opon, bezpieczniejsze parkingi rowerowe czy nowe trasy rowerowe.

Na koniec postanowiono również zebrać informacje na temat tego, jak stymulować kulturę i kreatywność w aglomeracji. Plan Kulturalny jest opracowywany w celu stymulowania kreatywności i działalności kulturalnej w aglomeracji Grand Paris Sud. Obywatele przedstawili różne pomysły, od dystrybutorów książek po zwiększenie liczby klubów kulturalnych w regionie, które zostały wykorzystane w nowej polityce kulturalnej Grand Paris Sud.

Nowe wyzwanie: stanąć w obronie klimatu

W kampania “Stand Up For the Climate” zwrócono się do obywateli, stowarzyszeń i szkół zachęcając ich do uruchomienia projektów, które uczynią świat czystszym i bardziej ekologicznym. Każdy projekt miał szansę na zdobycie nagrody klimatycznej Grand Paris Sud (na kwotę 3000 euro, publikację w mediach zwycięskiego projektu i zindywidualizowane wsparcie (do maksymalnej wartości 5000 euro) lub nagrody “Szkoła Grand Paris Sud przyjazna klimatowi” (na kwotę 1000 lub 500 euro).

W drugim etapie pierwszej selekcji wybrano 16 projektów laureatów, które następnie ponownie umieszczono na platformie. Mieszkańcy Grand Paris Sud zostali poproszeni o głosowanie na swój ulubiony projekt. Ciężarówka z bio-żywnością? Plantacja lokalnej sałaty? Wycieczki tematyczne po Grand Paris Sud, pod hasłem “różnorodności biologicznej”? Po zarejestrowaniu się na platformie ponad 5 700 mieszkańców i oddaniu łącznie 5 439 głosów, zwycięskim projektem okazały się ogródki szkolne. Ogrody te będą utrzymywane przez uczniów, a zbiory będą wykorzystane bezpośrednio w stołówce!

Przepis na sukces

Sukces konsultacji prowadzonych w ramach Grand Paris Sud może wynikać z kilku czynników:

  • Konkretne projekty: projekty na platformie były bardzo konkretne i miały bezpośredni wpływ na dany obszar. Dzieląc się swoimi pomysłami, obywatele mieli możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które będą miały bezpośredni wpływ na ich codzienne życie.
  • Doświadczenia użytkowników: możliwość zlokalizowania pomysłów bezpośrednio na mapie, zintegrowane kwestionariusze i bardzo przejrzysta komunikacja na poszczególnych etapach projektu sprawiły, że doświadczenia użytkowników były bardzo konkretne i łatwe do zrozumienia.
  • Ciągłość: Pierwsza fala konsultacji w Grand Paris Sud pokazała, że uczestnictwo w projekcie zostało potraktowane poważnie. Etapy projektu ogłoszone na platformie były kontynuowane, a obywatele mogli śledzić postępy w realizacji każdego projektu krok po kroku. Pomysły z pierwszego etapu zaczęły być wdrażane, co przyczyniło się do budowy zaufania do procesu. Te założenia, przyjęte na początku roku, miały decydujące znaczenie dla powodzenia drugiej edycji konsultacji.
  • Łączne wykorzystanie technologii cyfrowej i spotkań bezpośrednich: podczas drugiego etapu konsultacji Grand Paris Sud zorganizował kilka imprez promujących inicjatywę i zachęcających do głosowania. To połączenie przyczyniło się do popularyzacji platformy i stymulowało uczestnictwo.

Chcesz wiedzieć więcej?

Chcesz zobaczyć, jak może wyglądać udział obywateli w Twojej gminie? Nasi eksperci chętnie pokażą Ci, jak działa platforma.

[Ostatnia aktualizacja: styczeń 2019 r.]