We horen het vaker, gemeenten die te maken hebben met een vaste groep aanwezigen en daardoor altijd de meningen horen van dezelfde inwoners. Voor een inclusief participatieproject hoor je elke groep in de samenleving te bereiken (op basis van kenmerken zoals geslacht, sociale klasse of woonwijk). En elke groep heeft de juiste informatie nodig om volledig te kunnen participeren. Sommige groepen zijn in de praktijk moeilijker te bereiken dan andere. Maar hoe bereik je dan juist die inwoners?

Gebruik verschillende participatiemethodes om meer uit je inwoners te halen

Het combineren van offline en online participatiemethodes helpt om een breder publiek te bereiken. Inwoners kunnen dan hun voorkeursmethode gebruiken.

Wat heeft invloed op de inclusiviteit van je participatieprojecten?

Er zijn verschillende belangrijke aspecten die een grote impact kunnen hebben op je inclusiviteit:

  • Taalgebruik: blijf neutraal door geen stereotypen te bevestigen en geen veronderstellingen te maken over je publiek. Zorg dat de communicatie beschikbaar is in alle talen die binnen je community worden besproken, zodat iedereen zich welkom voelt. Dezelfde regels gelden voor visueel materiaal: foto’s en afbeeldingen moeten een diversiteit aan culturen, etniciteit, geslachten en leeftijden weerspiegelen.
  • Lanceer voor inclusie: alle groepen moeten op de hoogte zijn van het platform voordat ze kunnen deelnemen. Om een divers publiek te bereiken kun je adverteren in verschillende soorten media. Een andere manier om mensen te bereiken is door samen te werken met leiders binnen bepaalde gemeenschappen, door het nieuws te delen op social media en door buurtverenigingen bij je platform te betrekken.
  • Duidelijk design voor de User Experience (UX): een digitaal platform moet toegankelijk zijn, dat wil onder andere zeggen: werken op verschillende soorten apparaten (computer, telefoon & tablet). Daarnaast moet de software geschikt zijn voor visueel gehandicapte burgers, wat vaak gecontroleerd kan worden met speciale toegankelijkheidslabels, zoals WCAG 2.1 AA – die de CitizenLab-platformen bijvoorbeeld hebben. Als je platform niet gebruiksvriendelijk is voor verschillende soorten inwoners of apparaten, sluit je automatisch burgers uit van deelname aan je projecten.

Evalueer de mate van inclusiviteit tijdens je participatieprojecten

Deze tips implementeren is helaas geen garantie voor inclusie. Het blijft belangrijk om resultaten te meten terwijl projecten lopen en zo te evalueren of alle stakeholders voldoende zijn betrokken. Zo niet? Dan pas je als overheid je communicatiestrategie aan. Als een specifieke groep ontbreekt, kun je overwegen hen te benaderen via lokale (religieuze) leiders of via social media om hen in elk geval de kans te geven deel te nemen aan een project.

De gemeente Leiden startte een participatietraject om samen met buurtbewoners met het Roomburgerpark aan de slag te gaan. Via een enquête op het platform ‘Doe Mee Leiden’ lieten ongeveer 1.000 inwoners weten wat hun wensen zijn voor het park. Het inrichtingsvoorstel stelde de gemeente op in co-productie met een werkgroep van uitgelote bewoners en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in het Roomburgerpark. Tijdens de bijeenkomsten van deze werkgroep zijn de resultaten van de enquête meegenomen. 

“Het grote voordeel van digitale participatie is dat je ook inwoners bereikt die normaal gesproken niet naar bijeenkomsten komen. In januari 2020 zijn we daarom van start gegaan met het digitale platform ‘Doe Mee Leiden’. Het eerste project was het Roomburgerpark. We hebben mensen op een traditionele wijze uitgenodigd een enquête in te vullen op ons platform. Buurtbewoners ontvingen een brief en we hebben het traject aangekondigd in onze Stadskrant, de digitale nieuwsbrief en op social media. Communicatie is maatwerk. De communicatie richting inwoners blijft een proces waarover je, ook na de start van een project, moet nadenken. Dan kan je eventueel aanpassingen doorvoeren om je doelgroep zo veel mogelijk te betrekken. Want we vinden het belangrijk dat iedereen die mee wil doen dat ook kan doen.’’ – Hester Tuinhof, communicatieadviseur bij de gemeente Leiden

Lees meer over de beste voorbeelden van burgerparticipatie

Gids: De stappen die je als gemeente neemt voor het opzetten van een duurzame en effectieve participatiestrategie.