Onze steden worden steeds meer door technologie gedreven, maar digitale participatie groeit niet altijd even snel mee. Dus, wat zijn de belangrijkste barrières voor burgerparticipatie en hoe kunnen digitale hulpmiddelen deze obstakels wegnemen?

Volgens een onderzoek van SmartCitiesWorld zegt maar 10% van organisaties in de publieke sector (steden, lokale autoriteiten, openbaarvervoerbedrijven, etc.) het “zeer goed” te doen op het gebied van burgerparticipatie. Bij organisaties in de particuliere sector is dit percentage maar 0%. Toch erkennen organisaties in beide sectoren de onschatbare waarde en het belang van burgerparticipatie en publieke participatie.

Dus, als de waarde van participatie niet ter discussie staat, wat zijn dan de redenen voor het gebrek aan publieke participatie en hoe kan je de burgerparticipatie in jouw community verbeteren?

33% verwacht dat deelnemers dingen zullen eisen die ze niet kunnen waarmaken

Bij het lanceren van een burgerparticipatieproject is het managen van verwachtingen erg belangrijk. Elk participatieproject vereist open en transparante communicatie en het creëren van vertrouwen tussen inwoners en lokale besturen. Pas als er wederzijds begrip en respect is, kan je samenwerken om tot oplossingen te komen waar iedereen baat bij heeft.

In Schotland lanceerde de gemeente Stirling hun platform met een optie voor petities, waardoor inwoners hun ideeën rechtstreeks aan de raad konden voorleggen. Omde verwachtingen te managen en structuur te creëren die zorgde voor productieve participatie, communiceerden ze duidelijk het proces om zo’n petitie in te dienen.

Centrum van Stirling

22% vreest dat niet genoeg mensen zullen deelnemen

Het is belangrijk dat je inwoners het digitale participatieplatform ook daadwerkelijk gebruiken. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en rekening te houden met de uiteenlopende meningen en behoeftes van je inwoners, kan je kiezen voor een combinatie van een paar participatiemethoden, zoals: papieren enquêtes, kraampjes op drukbezochte plaatsen (zoals supermarkten of parken), een digitaal platform voor burgerparticipatie en sociale media. Zorg ervoor dat je inwoners duidelijk weten hoe ze kunnen deelnemen en maak een plan om resultaten en feedback terug te koppelen. Daardoor voelen deelnemers zich gehoord, wat stimuleert om in de toekomst opnieuw mee te doen.

In de Verenigde Staten combineerde het team van de stad Lancaster (PA) offline en online methoden voor een meer gelijkwaardig participatieproject. Door deelnemers meerdere manieren te bieden om te participeren, lag het aantal deelnemers 13 x hoger dan normaal. Dit indrukwekkende resultaat wist het lokale bestuur te bereiken door zowel het gebruik van QR-codes op posters in de stad als door samen te werken met woningbouwverenigingen om handmatige enquêtes te verzamelen die later naar het digitale platform werden geüpload.

17% vreest dat burgerparticipatie te duur is

Kosten zijn een veelvoorkomend argument tegen burgerparticipatie, maar is participatie nu echt zo duur? Natuurlijk is voor de aankoop en het opzetten van een digitaal platform (of een offline participatieproject) een eerste investering nodig. Maar een gebrek aan participatie kan juist duurder uitpakken. Burgerparticipatie zorgt er mee voor dat beleid wordt gemaakt op basis van de wensen, behoeften en prioriteiten van je community. En dat zorgt weer voor een effectievere besluitvorming en financiering van projecten die er voor de community echt toe doen.

In Newham, een stadsdeel van Londen, werden inwoners dankzij participatie betrokken bij de toekenning van meer dan 4,8 miljoen euro voor projecten rond stedelijke ontwikkeling. Door samen met inwoners, bedrijven en andere lokale belanghebbenden prioriteiten te stellen kan Newham uitgaven gerichter inzetten.

Borough Market in Newham

75% is overtuigd dat participatie nodig is om de technologiekloof te overbruggen

Naarmate steden zich meer richten op technologische innovatie en ‘slimmere’ technische oplossingen, verandert ook hun visie op de noodzaak van burgerparticipatie. Volgens de studie van SmartCitiesWorld “zegt 3/4 van de respondenten uit de overheidssector, en alle respondenten uit de particuliere sector, dat de betrokkenheid van de burger belangrijker wordt naarmate steden slimmer worden door gebruik te maken van technologie”.

Of technologische innovatie de behoefte aan meer participatie doet toenemen, staat ter discussie. Wat we wel zeker weten is dat technologische innovaties, zoals artificiële intelligentie en de opkomst van NLP (natuurlijke taalverwerking), burgerparticipatieprojecten ingrijpend hebben veranderd. In de laatste jaren is het dankzij deze vooruitgang steeds makkelijker geworden om grote hoeveelheden input van inwoners te verwerken om er nuttige inzichten uit te verkrijgen.

Toen de Belgische organisatoren van de Youth4Climate-beweging hun burgerparticipatieplatform lanceerden, konden ze 1.700 ideeën, 2.600 reacties en meer dan 32.000 stemmen voor de verschillende voorgestelde ideeën verzamelen. Met behulp van de NLP van het platform waren ze in staat om de belangrijkste categorieën snel te onderscheiden en een lijst op te stellen van de top 15 aan prioriteiten. Deze lijst werd vervolgens gebruikt om te pleiten voor beleidsverandering.

Barrières doorbreken met data

In ons digitale tijdperk zijn het gebruik van openbare gegevens en privacykwesties gevoelige onderwerpen. Wanneer mensen het gevoel hebben dat hun gegevens worden misbruikt, kan dit een reden zijn dat ze liever niet deelnemen. In combinatie met het feit dat het grootste obstakel voor de publieke sector om meer met data te doen een gebrek is aan de nodige vaardigheden en tools, is er ruimte voor verbetering. Maar als we de belangrijkste obstakels voor burgerparticipatie willen overwinnen, hebben we datagedreven oplossingen nodig.

De weg vooruit is die naar meer transparantie en meer vertrouwen. Als inwoners voldoende informatie hebben over de participatie-inspanningen en weten hoe hun inbreng wordt gebruikt, is de kans groter dat ze telkens weer zullen deelnemen. En de beste manier om obstakels voor burgerparticipatie te overwinnen? Bereid jezelf voor op gesprekken rond moeilijkere topics, leer hoe je inclusieve betrokkenheid kan oefenen en verbeter de manier waarop je online oplossingen gebruikt voor de dialoog.