Forskning viser at aktiv og bred samarbeidsdrevet innovasjon gjennom innbyggermedvirkning gir lokal politikk basert på bedre forståelse av behovet, og evne til målrettet politikkutforming som er forankret i lokale ressurser og ønsker som sikrer effektiv politikk implementering (“Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor”, red Eva Sørensen & Jacob Torfing, 2011) . Potensialet for forbedring er stort og tilgjengelig. Undersøkelser viser at 80 % av innbyggerne ønsker å bli mer involvert i lokale beslutninger, men trenger å inviteres på mer engasjerende, inkluderende og lydhøre måter. 

Økt innbyggermedvirkning skaper lokal tilhørighet, tillit i lokalsamfunn og -styring, samt aktiviserer lokalsamfunnets totale ressurser, ved at flere engasjerer seg, bidrar konstruktivt i lokaldemokratiet og sikrer økt effekt av offentlig styring. Forståelsen av disse sammenhenger er drivere bak overgangen til Kommune 3.0 der aktivt samarbeid med sivilsamfunnet former alle faser av politikk, fra et behov blir identifisert, politikk-ideen utvikles, samler oppslutning, bestemmes og implementeres. 

Enten du ber samfunnet ditt om tilbakemelding og ideer om en spesifikk plan eller involverer på innbyggerne på høyere trinn i deltakelsesstigen, vil økt samfunnsengasjement hjelpe deg med å avdekke viktig innsikt som igjen vil hjelpe deg å ta mer inkluderende og opplyste samfunnsbeslutninger. 

Ønsker du et lokaldemokrati som er mer engasjerende, inkluderende og lydhørt?  

Personlig oppmøte på rådhuset og i åpne folkemøter, for å bli informert og uttrykke sin mening, har lenge vært grunnlaget for vanlige borgeres muligheter til samfunnsengasjement. Når du kun tilbyr møter som krever fysisk oppmøte, begrenser du veldig hvem som kan og vil delta. Tradisjonelt har slike møter engasjert  “de høyeste ti stemmene i rommet”, tilpasset de som mestrer å møte opp, ta ordet offentlig og kjempe sin sak for å bli hørt. Om kommunen i tillegg benytter digitale plattformer, vil du nå flere mennesker med tilpasset invitasjonen til deltakelse slik at flere opplever seg invitert og mestrer deltakelse. 

Mer enn 400 kommuner og offentlige organisasjoner benytter CitizenLabs plattform globalt, og rapporterer om en gjennomsnittlig 12 ganger økning i innbyggerengasjement. Deres erfaring er at tidligere underrepresenterte og underhørte grupper deltar. Gjennom bredere deltakelse får kommunen en bedre forståelse av problemet, mulige løsninger og konsekvenser beslutningen vil ha for større deler av samfunnet. Sammen løses samfunnets komplekse utfordringer bedre, og implementering går lettere fordi flere har eierskap til endelig beslutning.  

I motsetning til tradisjonelle sosiale medier, er vår plattform for samfunnsengasjement designet for å oppmuntre til mer meningsfulle, produktive og effektive samhandlinger. CitizenLabs omfattende plattform er bygget for å effektivt samle og drive lokalsamfunnets innsats for aktiv innbyggermedvirkning fra et sted. Plattformen kommer med støtte fra vårt dedikerte team av eksperter på samfunnsengasjement. Vi veileder deg fra prosjektstart til lansering, og følger deg opp frem til avslutning av prosjektene dine slik at du føler deg støttet hele veien. 

La oss se nærmere på fordelene ved en digital samfunnsengasjement plattform, slik at du kan vurdere om å investere i slik er verdt tiden og investeringen for dere: 

7 grunner til at du trenger CitizenLabs digitale plattform for samfunnsengasjement. 

Her er en liste over de viktigste fordelene våre kunder rapporterer;  

  1. Tradisjonelt underhørte eller underrepresenterte grupper får mulighet til å engasjere seg.   

Hører du stadig fra de samme stemmene på folkemøtene dine, de som roper høyest og som engasjerer seg i alt? Nettbasert samfunnsengasjement hjelper deg å nå ut til flere i samfunnet ditt, slik at innsatsen din er mer inkluderende og beslutningene dine blir mer rettferdige. 

Når du engasjerer til innbyggermedvirkning digitalt kan alle delta fra der de er – Online!  Du deltar i det du vil, på måter du behersker, så lenge de vil. Opptak fra møter og de produserte innspill er åpent og transparent tilgjengelig, med evne til å engasjere og nå mange flere også etter at det møtet i sanntid er over. Slik når du de som vanligvis ikke møter opp på Rådhuset eller i folkemøter fordi det krever at de må gå tidlig fra jobb, reise langt, finne barnepass, ikke tørr eller forstår hvordan de skal medvirke, har fysiske eller kognitive funksjonsbegrensninger som hindrer deltakelse, men som online blir støttet av teknologi til å medvirke på måter som de behersker. 

Ifølge Vonage har halvparten (47 %) av forbrukerne over hele verden økt bruken av digitale kanaler for å kommunisere med bedrifter og tjenesteleverandører, og 87 prosent forventer å opprettholde eller øke dette nivået. En digital plattform for samfunnsengasjement bringer dette konseptet til lokale myndigheter og øker Rådhusenes og politiske initiativers evne til å nå et bredere publikum og inkludere flere stemmer i demokratiske prosesser. 

  1. Gir et sentralt, målrettet, sikkert og tilgjengelig sted for samfunnet ditt å samskape sammen 

En digital plattform for samfunnsengasjement tilbyr muligheten til å konsultere fellesskapet ditt gjennom flere metoder – undersøkelser, ideer, deltakende budsjettering, rådslagning, innbyggerforslag, workshops og informasjonsdeling. Ved å ha alt samlet på én plattform trenger du ikke å sjonglere med forskjellige verktøy. Lokalsamfunnet ditt vil alltid vite hvor de skal gå for å medvirke i pågående prosjekter og finne fakta. Det betyr også at de forskjellige avdelingene i kommunen kan kjøre prosjekter for samfunnsengasjement på ett sted, for slik å enklere koordinere helheten og støtte lokalsamfunnets gjeldende behov i sanntid.  

  1. Sikrer tilgang til riktig informasjon 

Sosiale medier er et godt verktøy for å dele raske oppdateringer, men kan føre til myter og falsk informasjon som raskt sprer seg. Sosiale medier bidrar ikke til å bygge interaktiv, meningsfull dialog . På CitizenLabs plattform for samfunnsengasjement har du mulighet til å gi så mye bakgrunnsinformasjon som nødvendig. Du kan knytte til relevante dokumenter, bilder eller presentasjoner, slik at du sikrer at lokalsamfunnet ditt har alle fakta, og at alle er i stand til å engasjere seg i prosjekt på like vilkår. Om du ønsker å avliver myter og hindre fake news å spre seg, er den mest effektive strategien å sikre at riktig informasjon er tilgjengelig i utgangspunktet. 

CitizenLab gjør det enkelt å dele riktig informasjon transparent, samt invitere og engasjere på  målrettede måter som sikrer sikrer en mer rettferdig tilgang til kunnskapsbasen din, og tilbyr verktøy som gjør at alle kan delta på de måter de er i stand til. Tell oss med! 

person som bruker CitizenLab-plattformen for samfunnsengasjement på sin bærbare datamaskin
  1. Tilrettelegger for mer responsiv og transparent kommunikasjon, og bidrar til å bygge tillit 

Tilliten til styrende myndigheter er på historisk lavpunkt. I følge Pew Research Center “sier bare 20 % [av folk] at de stoler på at regjeringen i Washington gjør det riktige omtrent alltid eller mesteparten av tiden”. I følge OECD-forskning blir “regjeringer av mange vurdert til å ikke å reagere på offentlige tilbakemeldinger». Ved å bruke en plattform for samfunnsengasjement kan du øke åpenheten om prosjektene dine, inkludert tidslinjer og fremdrift, og være lydhør for fellesskapets innspill i sanntid. Denne åpenheten vil bidra til å bygge tillit til lederskapet ditt. 

  1. Gjør behandlingen av tilbakemeldinger og ideer mer effektiv, slik at du kan gjøre smartere investeringer og få mer tid til å samskape mer med fellesskapet ditt  

I tillegg til at CitizenLab plattformen er svært interaktiv og enkel å bruke, støtter integrert teknologi  i vår digitale plattform deg i å ta beslutninger ved hjelp av analyse av sanntidsdata. I  CitizenLab-plattform får du tilgang til brukervennlige dashboards som bruker Natural Language Processing og innebygd AI for å gi deg praktisk innsikt på et øyeblikk. Visualiser hva folk snakker om mest – og minst – ved å bruke filtrene våre, søk enkelt gjennom hvilke tema fellesskapets interesserer seg for, og bruk automatisk merking for å gruppere ideer. 

Hver måned hjelper vi myndigheter automatisk å kategorisere mer enn 10 000 tilbakemeldinger fra fellesskapet ved å utnytte teknologien vår. En av våre kunder, Youth for Climate-bevegelsen i Belgia, var til og med i stand til å organisere over 1700 fellesskapsideer i 15 viktige politiske anbefalinger ved å bruke teknologien vår. Det er imidlertid ikke så overraskende, gitt at regjeringer som bruker en CitizenLab-plattform har sett en gjennomsnittlig nedgang på 55 % i tiden de bruker på analyser og rapportering, samtidig som de har hentet ut mer meningsfulle medvirknings genererte data for å drive effektiv beslutningstaking. Tenk deg hva du kan gjøre med tiden du vinner gjennom å jobbe mer effektivt! En god investering er å forsterke effekten gjennom å benytte frigitt tid og ressurser til engasjere enda oftere kontakt med beboerne og implementere de foreslåtte ideene de kommer med.  

  1. Bygger støtte for dine beslutninger

Når fellesskapet ditt har en klar oversikt over prosjektene dine som er åpne for lokalsamfunnsengasjement, forstår muligheten for å påvirke gjennom å dele tilbakemeldinger og ideer, samt får en sjanse til å se andres naboers innspill, vil de føle seg mye mer informert. Når du tar avgjørelser og rapporterer disse tilbake til deltakerne på plattformen din, og det bredere fellesskapet ditt, vil du finne mer støtte for beslutningene dine. Tross alt, hvis noen føler at stemmen deres er blitt hørt og du på en transparent måte deler dataene som påvirket din avgjørelse, er det mye større sannsynlighet for at du får oppslutning fra fellesskapet ditt. 

  1. Sikrer at du er i kontakt med de siste trendene 

Mens grunnlaget for samfunnsengasjement forblir stabilt, er behovene til lokalsamfunn og myndigheter i stadig utvikling. Det er derfor vi kontinuerlig legger til nye funksjoner basert på tilbakemeldinger fra kunder . Under pandemien inkludert funksjonen for virtuelle verksteder, som hjalp mange lokalsamfunn fortsette å informere, engasjere og effektivt beslutte gjennom åpne demokratisk prosesser. Nylig oppdaterte vi også dashbordene våre for å gjøre rapporteringsprosessen din klarere og enklere. Ved å bruke en digital løsning vil du være mer fleksibel for å møte de endrede behovene til samfunnet og teamet ditt.   

CitizenLab sin plattform for samfunnsengasjement gjør deg klar for suksess!

Hos CitizenLab bryr vi oss om at du lykkes med ditt samfunnsengasjement like mye som deg. Teamet vårt vet hva som skal til for å designe og koordinere meningsfylt engasjement i digitale og fysiske møter og prosesser. Hver kunde får derfor dedikert støtte fra en av våre offentlige medvirkningseksperter

Våre eksperter vil samarbeide med deg for å muliggjøre en vellykket lansering av plattformen din. Vi vil følge deg opp med ekstra støtte for å sikre at den skreddersydde implementeringsplanen din møter dine behov i hele prosessen. Du får også tilgang til CitizenLab Academy, som viser deg de beste praksisene vi har høstes fra vårt globale nettverk av 400+ regjeringer. Ikke minst vil du bli en del av det globale CitizenLab-fellesskapet. Som del av vårt fellesskap lærer du gjennom deling av erfaring med kollega som deg selv, som deler visjonen om å skape gode samfunn gjennom engasjementet til menneskene som lever sine liv der. 

Finn ut mer om hva digitalt samfunnsengasjement kan gjøre for deg: