Vorig jaar benaderde ontwikkelaar Blauwhoed CitizenLab met de vraag of ook zij als marktpartij van ons participatieplatform gebruik konden maken. Ze waren op zoek naar een manier om geïnteresseerden en belanghebbenden online te betrekken bij hun nieuwbouwprojecten.

CitizenLab werd in 2015 opgericht met als doel de besluitvorming van lokale overheden te verbeteren door burgers meer inspraak te geven. We brengen steden en burgers samen op digitale platformen, waarop burgers hun mening kwijt kunnen en overheden hun beslissingen kunnen verantwoorden. Digitale participatie voor een betere democratie.

In Nederland werken we vooral samen met gemeenten. Blauwhoed lijkt op het eerste oog dus een vreemde eend in de bijt. Blauwhoed is de enige marktpartij én de enige ontwikkelaar in Nederland die ons digitale platform inzet om participatie te faciliteren. Toch ligt de samenwerking erg voor de hand, want dit bedrijf, dat al sinds de 17e eeuw bestaat, heeft co-creatie in het DNA zitten. Ze maken het hun missie om woningen te ontwikkelen die bijdragen aan een gezonder, gelukkiger en welvarender Nederland. Dat doen ze niet alleen, maar in samenwerking met omwonenden en partners zoals gemeenten, architecten, investeerders en adviseurs. Want Blauwhoed gelooft in ‘samen kom je verder’. En het samen creëren van buurten, dat is wél helemaal waar we bij CitizenLab mee bezig zijn. We spraken Blauwhoed over hun visie op participatie en hun lopende projecten.

“Jullie zijn de enige marktpartij en ontwikkelaar in Nederland die momenteel met digitale participatie bezig is. Waarom vinden jullie participatie en samenwerking zo belangrijk?”

“Om een buurt te creëren waarin het fijn wonen is en waarin iedereen een actieve rol opneemt, is het belangrijk de bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken. Concreet wil dit zeggen dat we onze plannen uitwerken op basis van (latente) behoeften van bewoners. Zij krijgen al vroeg in het traject de kans om – in het bijzijn van de ontwerpers– aan te geven wat hun wensen zijn en welke potentiële obstakels zij zien, zowel op vlak van inrichting en infrastructuur als duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid. Door naast onze conceptuele kracht en ervaring ook de ideeën van bewoners in nieuwe concepten en ontwerpen te vertalen, verankeren we betrokkenheid vanaf het begin en creëren we een buurt waarop men trots is… én blijft.”

“Waarom kozen jullie voor een digitale aanpak?”

“We gebruiken al langer een scala aan offline én online methoden om het co-creatieproces vorm te geven. Corona bracht de groei van het online gedeelte natuurlijk in een stroomversnelling. Waar we eerst makkelijk fysieke bijeenkomsten organiseerden en rechtstreeks met bewoners in gesprek gingen, moesten we plots op zoek naar een online tool. Onze visie is dat de toekomst een combinatie van online en offline met zich meebrengt, waardoor we een structurele samenwerking zochten.”

“De uitverkoren tool werd CitizenLab. Waarom gingen jullie uiteindelijk met ons in zee?”

“We waren op zoek naar een oplossing waarmee we mensen niet alleen op de hoogte konden houden, maar waarmee ze ook zelf de mogelijkheid kregen om vragen te stellen en hun mening te geven. Webinar-tools waren dus te eenzijdig. De workshop tool van CitizenLab is wél een goede match. Bovendien geeft het ons toegang tot een online participatieplatform waarop we mensen kunnen informeren en alle projecten overzichtelijk op één plek kunnen weergeven. Op het platform kunnen geïnteresseerden makkelijk aankondigingen van informatiebijeenkomsten terugvinden, feedback of presentaties (her)bekijken, vragen stellen of ideeën delen. En zo krijgen wij waardevolle inzichten over hun meningen en prioriteiten.”

“Wat is voorlopig jullie ervaring met het CitizenLab-platform? Merken jullie een tastbare impact?”

“Het platform is actief sinds juli 2020 en heeft ondertussen zo’n 240 geregistreerde gebruikers. We hebben sindsdien 10 inspraakavonden georganiseerd en 5 actieve projecten gelanceerd. Wat eerst slechts een pilot was voor het organiseren van online informatieavonden, is nu een centrale hub geworden waarop informatie en feedback wordt gedeeld. We polsen regelmatig naar de meningen van geïnteresseerden op het platform en hebben nu ook een eerste vragenlijst online gezet. Zo beklimmen we de participatieladder steeds verder.”

“Kan je een voorbeeld geven van een succesvol project waarin participatie een positieve invloed had op een woonconcept?”

“Er zijn er heel wat, maar één voorbeeld is ParkEntree in Schiedam. Dit is de eerste woonbuurt in Nederland die volledig werd vormgegeven op maat van actieve senioren. Volgens de principes van Senior Smart Living hebben we ervoor gezorgd dat verbinding, zelfredzaamheid en ontplooiing voorop staan. Omdat deelnemers over alle aspecten van de buurt hebben kunnen meedenken, sloot de uiteindelijke woonomgeving naadloos aan bij hun behoeften. Dat heeft er zelfs voor gezorgd dat senioren, die niet gekend staan om hun flexibiliteit en liefde voor verandering, massaal in de rij stonden om naar ParkEntree te verhuizen.”

ParkEntree is een woonproject dat in samenspraak met senioren werd uitgebouwd… en dus naadloos aansluit bij hun behoeften.

Door samen te werken met verschillende partijen binnen de buurt zorgt Blauwhoed voor een positieve, transparante aanpak die voor extra draagvlak zorgt. Of, zoals Schiedamse oud-wethouder Fahid Minhas aangeeft: “Als wethouder is het mijn rol om draagvlak te creëren voor nieuwe woonbuurten, en transparantie is daarin belangrijk. Blauwhoed verstaat dat vak. Door co-creatie worden omwonenden en geïnteresseerden vanaf de initiatieffase betrokken en kunnen ze samen bekijken hoe de nieuwe buurt het beste in de omgeving past. Het is niet voor niks dat een plan daarna breed gedragen wordt door de kopers en de omgeving. Door de aanpak van Blauwhoed neemt de kwaliteit in de omgeving alleen maar toe.” En laat dat nu precies zijn waar Blauwhoed het voor doet.