Placemaking is een mensgerichte kijk op ruimtelijke planning. Het heeft als belangrijkste doel om de openbare ruimte te transformeren op een manier die community’s samenbrengt en steden aantrekkelijker en interactiever maakt. Om meer authentieke en uitnodigende plekken tot stand te brengen en daarbij tegemoet te komen aan de noden van inwoners, gebruiken heel wat lokale overheden digitale tools, zoals een participatieplatform. Burgerparticipatie stelt steden en gemeenten in staat om een rechtstreekse dialoog te voeren met inwoners, en zo nieuwe inzichten te verzamelen over het gebruik en de mogelijke verbetering van de publieke ruimte. Zo kunnen steden blijven groeien op een manier die in lijn ligt met de wensen van de mensen die er thuis zijn. 

In een wereld die steeds digitaler wordt, kan een digitale tool je helpen om ideeën te verzamelen, meer inwoners te bereiken en betere feedback te krijgen op projecten—zowel tijdens als na een pandemie. Het herinrichten van openbare ruimtes kan een intimiderende taak zijn, vooral wanneer deze veranderingen niet gepland zijn. Eén cruciaal instrument dat kan worden ingezet om het participatieproces bij placemaking te vereenvoudigen is een digitale kaart. Plekken zijn van nature visuele ruimtes, en dus maken visuele hulpmiddelen het voor je inwoners een stuk makkelijker om de plekken in kwestie te analyseren en exacte gebieden en kansen voor verbetering aan te duiden. 

Wat is een interactieve kaart?

Kort uitgelegd is een digitale kaart een interactieve kaartweergave waarmee je op een dynamische manier geografische gebieden kunt verkennen. Het gaat dus verder dan gewoon een plattegrond—met een digitale kaart kan je rechtstreeks ideeën pinnen en locatiespecifieke input geven. In een participatieproject kan zo’n kaart gebruikt worden om specifieke feedback te verzamelen, of het nu over de stad, de wijk of de straat gaat. Een digitale kaart vergemakkelijkt zo gesprekken tussen inwoners, en stelt lokale overheden in staat alle feedback over placemaking op een platform te verzamelen.

In 2021 werd onze digitale kaart ingezet in meer dan 260 planningsprojecten. Lokale overheden gebruikten de kaart om heel wat verschillende soorten projecten in goede banen te leiden. Laten we even kijken hoe andere gemeenten met de digitale kaart aan de slag zijn gegaan, en hoe deze tool je kan helpen om placemaking in je eigen community te bevorderen.  

Een digitale kaart is makkelijk personaliseerbaar

Op het internet zijn er talloze cartografische tools te vinden. Hoewel ze soms nuttige en nauwkeurige informatie opleveren, zijn ze vaak te algemeen en niet diepgaand genoeg. Voor placemaking is het belangrijk dat je informatie en tools zo specifiek mogelijk zijn, zodat je je uiteindelijke beslissingen echt kan afstemmen op de feedback van de community. 

Met onze interactieve kaart kan je makkelijk aangepaste lagen en perimeters toevoegen. Dit strak en gebruiksvriendelijk ontwerp stuurt de aandacht van je inwoners op een intuïtieve manier naar specifieke aandachtsgebieden op de kaart. Je kan de omtrek van de geografische grenzen en lijnen (kleur en breedte), de vulling binnen de omtrek (kleur en opaciteit) en de kleur/het pictogram van de pin volledig personaliseren. Op basis van deze waarden genereert de kaart automatisch een legende om je inwoners te begeleiden.

De gemeente Bodegraven creëerde aangepaste lagen om aan te geven waar elementen als bomen, parken en wegen zich in de buurt bevinden. Zo krijgen bewoners een duidelijk beeld van specifieke kenmerken om feedback op te geven.

Een interactieve kaart bevordert voortdurende en incrementele feedback op complexe ruimtelijke vraagstukken

Placemaking is een doorlopend proces. Na verloop van tijd evolueren de noden en wensen van je community. Het is dus belangrijk om inwoners voortdurend te blijven raadplegen over hoe hun buurten verbeterd kunnen worden. Participatiesoftware met een digitale kaartentool kan je helpen om deze feedbackloop doorlopender en efficiënter te maken. Door problemen rechtstreeks op een kaart te zien verschijnen, kan je ze aanpakken zodra ze zich voordoen.

Met een interactieve kaart kan je bovendien een databank van feedback aanleggen. Je geeft inwoners de kans om met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe ideeën voor specifieke locaties te ontwikkelen. Als ambtenaar kan je locatiespecifieke input uitdiepen met bijkomende vragen en opmerkingen, zodat je de feedback beter begrijpt en deelnemers kan informeren met doorlopende updates en informatie. Deze flexibele en community-gedreven aanpak helpt je om vraagstukken in bepaalde buurten snel te spotten.

Dit is hoe Lancaster een digitale kaart gebruikt om straten veiliger en gebruiksvriendelijker te maken

Toen de stad Lancaster haar participatieplatform lanceerde, was het de bedoeling om inwoners te raadplegen over hoe South Duke Street, een belangrijke verkeersader, veiliger en gebruiksvriendelijker kon worden gemaakt. Het bestuur wist vooraf dat zaken als een lagere maximumsnelheid, betere verlichting en speciale fietspaden zo’n centrale corridor ten goede zouden komen. Maar voordat ze echt aan de slag gingen met plannen, wilden ze horen van de mensen die de straat dagelijks gebruiken – de inwoners en bedrijven die van de stad een bruisende community maken. Met een digitale kaart en een placemakingproject op het platform van de stad was Lancaster in staat om specifieke feedback te verzamelen. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een straat die meer voetgangers-, fiets- en autovriendelijk is.

De interactieve kaart als onderdeel van het participatieproces 

Tijdens de Covid-19-pandemie stonden steden en gemeenten voor een belangrijke uitdaging. Om inwoners veilig en gezond te houden – maar hen toch de mogelijkheid te bieden om samen te komen – moesten straten en openbare ruimtes volledig opnieuw worden ingericht. Het concept van placemaking kreeg in deze periode een unieke invulling, en de manier waarop steden eruit ziet, blijft veranderen. Dat is waar ons participatieplatform nuttig blijkt.

Zowel burgerparticipatie als placemaking hebben als doel om de banden tussen community’s te versterken met collectieve intelligentie. Een digitale kaart op dit platform helpt overheden om alles-in-één te doen.

CitizenLabs gebruiksvriendelijke platform biedt alle stadsdepartemeneten een centraal overzicht op—en controle over—hun participatieprojecten. Door steden de kans te geven om feedback te verzamelen en prioriteiten te stellen met meetbare data, helpt het platform om de betrokkenheid van inwoners te vergroten en accuratere, inclusievere beslissingen te nemen. Onze digitale kaartentool is maar één van de vele tools in de toolbox van ons platform. 

Lees meer over de digitale kaart en andere planningsprojecten: